Assyriska föreningen i Södertälje anordnar en veckas sommarskola för barnen med lekar och aktiviteter.

Assyriska Kulturföreningen i Södertälje driver flera spännande projekt. Med stöd av Södertälje kommun anordnar föreningen även en sommarskola för barn från åtta års ålder.

Sommarskolan pågår under vecka 28 och alla barn är välkomna till aktiviteterna som omfattar lekar, fotboll, målning och annat skoj under ledning av personal. Barnen får också lunch i föreningen kostnadsfritt.

Sommaraktiviteterna fortsätter att avlösa varandra inom de svensk-assyriska föreningarna. Som Hujådå har rapporterat om tidigare anordnas i år en rad sommarläger varav flera är fullsatta.

Sommaraktiviteter i form av läger och utflykter har varit en bestående del av föreningslivet inom Assyriska riksförbundet sedan början på 70-talet. Varje år deltar flera hundra barn, ungdomar och vuxna i sommaraktiviteterna.