Ett stormöte hålls idag söndag 1 mars i Assyriska föreningen i Södertälje. Syftet är att diskutera och uppmana till stöd för assyrierna i Irak och Syrien.

Svensk-assyrier kallas till att närvara i Assyriska föreningen i Södertälje idag söndag 1 mars från 16:00. Syftet är att informera om den senaste utvecklingen och prata om hur assyrier i Sverige kan hjälpa landsmännen i Syrien och Irak.