Efter en tids turbulens har MKC i Linköping fått en ny ledning och en omstart.

Hujådå har tidigare berättat om hot och kränkningar som har drabbat Mesopotamien Kulturcenter i Linköping vilket även ledde till att flera ur föreningens styrelse avsade sig sina uppdrag.

Efter föreningens årsmöte i söndags (19 mars) under övervakning av Assyriska riksförbundet har föreningen fått en ny och ung styrelse med Elivin Ruya som ordförande.

Varken ordföranden eller kassören från den avgående styrelsen dök upp till årsmötet och föreningens revisor fick aldrig ta del av föreningens räkenskaper. Därför beslutade årsmötet att inte bevilja de kvarvarande medlemmarna i den avgående styrelsen ansvarsfrihet och gav mandat till den nya styrelsen att undersöka räkenskaperna och ”vidta nödvändiga åtgärder”, vilket kan innebära allt i från uteslutning och i förlängningen polisanmälan mot ordföranden och kassören vid misstanke om förskingring.

Mesopotamien Kulturcenter i Linköping har idag 164 medlemmar och är en av 22 kulturföreningar anslutna till Assyriska riksförbundet.