Med anledning av den tidigare annonserade lanseringen av Assyria TV vill Assyriska riksförbundet, Assyriska ungdomsförbundet och Assyriska kvinnoförbundet meddela följande…

Vi annonserar härmed att vi beslutat att lanseringsdatum för Assyria TV senareläggs till hösten 2011. Vårt beslut bygger på att vi som förbund vill samarbeta med den av ROM utsedda styrgruppen gällande struktureringen av Assyria TV. Vår förhoppning är att lanseringen sker snarast möjligt. Ytterligare information skickas till föreningarna inom kort.

Assyriska kvinnoförbundet 

Assyriska ungdomsförbundet

Assyriska riksförbundet