Den legendariska assyriska patriarken Mar Shimun mördades kallblodigt av den kurdiska ledaren Simko för hundra år sedan i Assyrien.

Under lördag 3 mars i år inföll hundraårsminnet av mordet på den assyriska patriarken Mar Benjamin Shimun XXI. Assyrier i Chicago, USA har tagit initiativ till att resa minnesstenen på en kyrkogård (bilden) för att hedra hans minne.

Han mördades av den kurdiske ledaren Ismael Agha Shikak som hade bjudit in den assyriske ledaren under förevändningen att sluta fred. Patriarken föll tillsammans med tiotals av sina livvakter i det bakhåll den kurdiska terroristen gillrat.

Mordet på Mar Shimun befäste den förändrade maktbalansen mellan assyrierna och kurderna i Assyrien som hade uppstått till följd av folkmordet Seyfo. Om det fanns någon stridsvilja kvar hos assyrierna efter år av massakrer så var den definitivt slut efter nyheten om patriarkens död.

Mer än patriarkerna för Assyrisk Ortodoxa Kyrkan och assyriska Kaldeiska Kyrkan utgjorde Mar Shimun en viktig politisk ledare för anhängarna hos Österns Assyriska Kyrka. Han är legendarisk bland annat för sin krigsförklaring mot Ottomanska imperiet som vid den tiden ockuperade hela Assyrien.

När den assyriska ledaren David Jendo mördades av den kurdiska terroristgruppen YPG/PKK i april 2015 i syriska Assyrien fick det många assyrier att minnas mordet på Mar Shimun. Tillvägagångssättet var nästan identiskt. Återigen bjöds en assyrisk ledare till ett möte för att diskutera frågor mellan assyrier och kurder för att mördas i ett kallblodigt bakhåll.