Boel Godner, Södertälje kommuns styrelseordförande som besökt turkiska Assyrien tillsammans med riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo berättar om sina intryck från en annorlunda plats.

Hur kändes det att besöka Turabdin för första gången? 

– Det var spännande, intressant och mycket exotiskt. Jag hade hört mycket om området och klostren av vänner som kommer därifrån men det är svårt att föreställa sig utan att ha varit där.

Många i Södertälje har sitt ursprung från det området, känner du att du har fått en ökad förståelse för dessa Södertäljebor? 

– Ja. Det kändes viktigt att besöka området som så många Södertäljebor har en relation till. Jag förstår värdet och vikten av att bevara 2000 år gammal historia och att folkgrupperna håller samman trots eller kanske på grund av att man nu bor på andra ställen i världen. Särskilt i Södertälje.

Vad var roligast eller mest intressant med besöket? 

– Alla jag träffade visste mycket om Södertälje. Vi mötte människor på gatorna som kom fram och kände igen Yilmaz och några hade sett mig på någon TV-kanal. Det var väldigt speciellt och oväntat på en för mig så exotisk plats. Vi mötte också stor vänlighet och generositet överallt trots att det var Ramadan.

Vilka organisationer, politiker hade ni möjlighet att träffa och vilka frågor togs upp? 

– Vi mötte först guvernören i Mardin. Han pratade mycket om att Turkiet ville gå med i EU. Han berättade att han tidigare varit i Södertälje och visade bild på sig själv stående utanför restaurang Eagle som nu heter Caesars.
Sedan träffade vi de två kommunalråden i Mardin och Midyat. Mannen var kurd och kvinnan från den kristna minoriteten. De var nytillträdda, tillhörde partiet BDP och pratade mycket om hur förfördelad deras kommun blev av staten och hur svårt de hade att få kommunens ekonomi att gå ihop.De pratade också om att de arbetade för att olika religioner ska kunna leva under lika villkor och i samförstånd med varandra. Ärkebiskoparna i Dayr  Zafaran och i Mor Gabriel berättade om att man som kristen inte har samma möjligheter i området och att klostrens framtid blir osäker. De önskade att vi skulle hjälpa till att få Sverige att ställa krav på Turkiet och att många av de kristna som flytt till Södertälje borde flytta tillbaka. De sa båda att det först behöver bli lättare att leva som kristen i området. De flesta samtalen fördes via tolk.    

Redaktionen tipsar: Här kan man läsa mer om Boels intryck från resan.