Journalisten Augin Kurt skrev för en tid sedan om Arameiska Demokratiska Organisationen, ArDO:s, angrepp mot klosterledningen i S:t Gabriel. Kurt menade att ArDO:s grova anklagelser och insinuationer som snudd på förtal. Nu svarar ArDO på kritiken.

Augin Kurt gör ett tappert försök att försvara den dolda agendan när det gäller ledningen av Mor Gabriels kloster. Den självutnämnde försvararen av Mor Gabriel vill framhävda att Arameiska Demokratiska Organisationen – ArDO – har förskingrat pengar medan klostrets företrädare är helt oskyldiga. Det verkar finnas en smula sanning i det vi säger, eftersom Kurt med sin journalistiska bakgrund tar sig an frågan.

Vårt svar ska inte tolkas som ett försvar utan snarare som ett förtydligande. För det första har vi i vår artikel avkrävt räkenskap när det gäller all bidrag i form av allmosor, projektbidrag, kyrkobidrag, EU-bidrag, UNESCO, Kyrkornas Världsråd och övriga bidrag. Men tyvärr finns det inga officiella ekonomiska redovisningar/bokslut, utan de styrande i klostret handhar pengarna efter eget tycke.

För det andra samtycker vi med dig att allting handlar om pengar och makt eller snarare att makt korrumperar när det finns pengar med i spelet. I Mor Gabriels lednings fall finns det mycket pengar som inte är redovisade. Det är den huvudsakliga anledningen till att den arameiska rörelsen bojkottar allmosor/sponsring till klostret.

I likhet med en högt uppsatt företrädare för den ”assyriska” gruppen som blev anklagad för att ha förskingrat miljoner utan att ha rentvått sig, så avkräver vi av klostrets företrädare att rentvå sig. Vi förstår inte riktig varför DU nu efter mer än ett år ska rentvå ryktet och anseendet av Mor Gabriels ledning?

För det tredje när det gäller erhållna projektmedel ifrån olika håll vill vi inte uppge våra källor, men vi kan helt klart konstatera att det var en högt uppsatt företrädare i den ”assyriska” rörelsen som i olika sammanhang med emfas har hävdat att han har dragit in betydande summor till klostret i form av projektmedel. Han har hoppat av rörelsen, eftersom han kom till insikt om att pengarna hamnade i orätta händer och därmed styrker vår teori att den ”assyriska saken” enbart handlar om jakten på mer pengar och makt.

Sist, men inte minst vill vi bara göra ett förtydligande vad ditt påstående om filmen ”Den dolda pärlan” beträffar, nämligen att vi inte har något att göra med dess skapelse och därför känner vi oss inte träffade när det gäller dina anklagelser, utan det får stå för dig, och för filmens företrädare att svara dig.

Arameiska Demokratiska Organisationen
Politiska Byrån