Armeniska riksförbundet i Sverige har i ett pressmeddelande beklagat sig över det armeniska parlamentets ovilja till att erkänna folkmordet på assyrier.
– Vi har kontaktat Armeniens Sverigeambassadör i frågan, skriver förbundet.

Motionen som skulle innebära ett officiellt armeniskt erkännande av folkmorden på assyrier och pontiska greker nådde inte ens votering när den diskuterades i det armeniska parlamentet. Assyriska grupper hade tidigare uttalat stora förhoppningar om att armenierna som själva varit offer för ett folkmord skulle visa solidaritet med de två övriga drabbade folkgrupperna. Besvikelsen är stor bland många assyrier efter händelsen, men även armeniska organisationer har uttryckt sin förvåning. Den 23 mars utfärdade Armeniska riksförbundet i Sverige ett pressmeddelande i vilket man beklagar sig över utvecklingen. 

”Det är med förvåning som Armeniska riksförbundet i Sverige uttrycker sin besvikelse gentemot Armeniens parlament som inte tog detta tillfälle att följa Sveriges Riksdag i erkännandet av den hela drabbade gruppen i Folkmordet 1915”, skriver man. 

Förbundet gör klart att man tänker fortsätta stödja ett erkännande för samtliga folkgrupper och har redan agerat genom att skicka en förfrågan till Armeniens Sverigeambassadör för att försöka få mer klarhet i parlamentets ställningstagande.