För mer än hundra år sedan utvandrade assyrier till Nordamerika. Likt den utveckling assyrier har haft i Sverige bildades snart organisationer och flera tidskrifter och böcker gavs ut. Kan assyrier runt om i världen ta lärdom av assyriernas assimilering i Nordamerika? ARS skickade Tomas Avdalla till andra sidan Atlanten för att samla material från två olika arkiv.

I ett försök att söka svar på ovannämnda fråga, och vad som hände efter assyriernas etablering i samhället i Nordamerika, skickades undertecknad till Boston, Massachusetts i USA. Under perioden 19 januari till 2 februari i år skulle jag leta efter olika böcker, tidskrifter och dokument som skulle hjälpa Assyriska Riksförbundet att samla in material.

Inom ramen för ARS digitaliseringsprojekt, där riksförbundet har digitaliserat ett arkiv som utgör ett fantastiskt källmaterial för forskning och studier om den assyriska invandringen och folkgruppen i Sverige, ville ARS lära sig mer om assyrierna i Nordamerika.

Två arkiv, båda belägna strax utanför Boston, hade i förväg valts ut där jag skulle få tillgång till all deras material. Det ena arkivet var familjen Sargon Donabeds privata samling i staden Milton. Det andra arkivet var inget mindre än Harvard College Library.

För assyrier i Sverige är Sargon Donabeds namn välbekant. Inte minst bland assyriska ungdomar som fick tillfälle att bekanta sig med honom genom Assyriska Ungdomsförbundets senaste sommarläger på Gotland förra sommaren. Sargon Donabed är tredje generationen assyrier som har sitt ursprung väster om Turabdin i staden Kharput. Genom åren har familjen Donabed samlat på sig mycket material om assyrier.

Harvard College Library har de senaste trettio åren, inom avdelningen Middle Eastern Division, samlat en gedigen mängd av material om assyrier på många olika språk. Det mesta av materialet har biblioteket fått genom donationer från assyriska organisationer och familjer, så även arbetar de också aktivt med att köpa in nytt material.

Hos familjen Donabed och på Harvards bibliotek fick jag chansen att skanna originalmaterial av assyriska förgrundsgestalter som till exempel Senharib Balley och Naum Faik. Dessutom fanns det material från tidskrifter som The New Beth-Nahreen, Mhadiana och Leshono d Umtho. I arkiven hittade jag också dokument från Assyrian National School in America, känt som Taw Mim Semkath, och från Assyrian American National Federation (AANF).

Assyrierna kom till Nordamerika för mer än hundra år sedan. Den stora majoriteten är som väntat, assimilerade. Det som är intressant för assyrier, här i Sverige och resten av världen, är att lära sig av denna assimileringsprocess. Hur gick det till och hur lång tid tog det? Vad för sorts problem stötte de på? Dessa och många fler frågor hoppas vi få svar på genom det material som ARS nu förfogar över.

Fotnot: En del av detta material, samt material från ARS övriga digitaliserade arkiv, kommer att tillgängliggöras på Internet inom en snar framtid.Jag vill å mina och Assyriska Riksförbundets vägnar rikta ett stort tack till de personer som gjorde detta möjligt. Tusen tack till George, Elsie, Sargon och Ninos Donabed; Michael Hopper, chef för Middle Eastern Division vid Harvard College Library; George Stifo i Worcester; Ninos Aho och hans syster Mansoura Aho; och sist men inte minst Nicholas Al-Jeloo från Sydney Australien.

Jag vill rikta min ödmjukaste tacksamhet till er. Utan er hjälp hade denna resa inte varit möjlig. Dessutom vill jag rikta ett tack till ARS förbundsstyrelse för deras förtroende och tillförlit i projektet.