I och med Assyria TV har den assyriska rörelsen fått en oberoende röst som med små resurser gjort ett viktigt arbete, skriver Nemrod Barkarmo.

Den assyriska rörelsen strävade länge efter en tv-kanal. Man gjorde några försök men lyckades inte förverkliga projektet. Utvecklingen i tv-teknik öppnade nya möjligheter och för fyra år sedan skapades Assyria TV. Till en början var Assyria TV en simpel Web-Tv. Idag, fyra år senare, är den en väletablerad digital tv-kanal med kapacitet att sända live över satellit efter samarbete med ANB Sat i USA. En tv-kanal med policy att rapportera om allt som händer assyrier varsomhelst utan att ta hänsyn till något annat än sanningen och tittarnas rätt att ta del av vad som händer.

Assyria TV skapades utifrån behovet av en fristående plattform. Det fanns ett tomrum inom den assyriska rörelsen under många år. Givetvis fanns det andra mediekanaler, men de arbetade på andras begär och order. Till följd av detta fanns det en grupp människor som vägrade låta den assyriska rörelsen utnyttjas i andras namn. Assyria TV startades, med begränsade resurser och förutsättningar höll den sig till en och endast en väg: Upplysning och sanning. Fyra år senare har vi idag en väletablerad organisation vars namn nått ut till alla jordens hörn. En tv-kanal med dagliga program på webben och med kapacitet och möjlighet att sända live.

Assyria TV har genom sitt gedigna arbete spridit kunskap och upplysning bland det assyriska folket. Dock är det fortfarande idag en organisation som tyvärr tvingas jobba med små ekonomiska resurser, knappt befintliga sådana. Det är vår uppgift som folk, som kunskapstörstande att bidra och stötta denna organisation. Om vi vill att vår röst ska höras, att sanningen ska komma fram och att detta ljus inte släcks så måste vi agera genom att hjälpa och bidra ekonomiskt.

Varför är Assyria TV viktig för den assyriska rörelsen?

Assyria TV låter alltid dess tittare ta del av det som berör den assyriska rörelsen och det assyriska folket. Det kan vara alltifrån kulturella evenemang såsom Naum Faiqs minnesdag, till att avslöja lögner och spel bakom kulisserna av olika organisationer. Några exempel under de senaste åren där Assyria TV spelat en viktig roll är då ISIS tog sig in i Nineve. Assyria TV var först med att avslöja orsakerna bakom ISIS intåg i Mosul och om det inte vore för Assyria TV så skulle det assyriska folket tro på den propaganda som spreds av andra tv-kanaler. Vetskapen om att Barzanis mannar och Peshmerga attackerat sunni bebodda byar och därefter avväpnat assyrier och yezidier för att slutligen dra sig undan skulle ha gått till skymundan.

Samma scenario utspelade sig i Khabour av YPG, där de använde sig av Dawronoye och Suroyo TV för att spegla sin bild utåt för det assyriska folket. 35 byar tömdes till följd av detta och om det inte vore för Assyria TV så skulle vi svalt även denna lögn. Sist men inte minst så får vi inte glömma mordet på David Jendo, där Suroyo TV var först ut med att anklaga ISIS för mordet. Det visade sig senare att det var högt uppsatta män inom YPG som låg bakom mordet på David Jendo, ännu ett avslöjande som Assyria TV låg bakom.

Vid olika sammanhang och möten diskuteras Assyria TVs olika program flitigt. Med sina avslöjande program och debatter sätter kanalen dagordningen. Man märker mer och mer vilken stor roll Assyria TV spelar. Det är först nu man förstår vilket vapen den assyriska rörelsen saknat för att balansera makten i media och göra sin röst hörd. Med andra ord gjorde Assyria TV skillnaden.

Bortsett från ovanstående exempel så får det inte glömmas bort att Assyria TV sänder program som bjuder på underhållning, politik, upplysning och kunskap för folket. Höjdpunkter och presskonferenser från Assyriska FFs matcher, debattprogram om aktuella ämnen, program om assyrisk historia m.m. är bara några exempel på det breda utbud som kanalens tittare har till sitt förfogande. Kort och gott har Assyria TV gjort assyriska rörelsens aktiviteter synliga.

Det är också glädjande att se att Assyria TV med sina knappa resurser drar till sig allt fler människor som engagerar sig i kanalen. Från den lilla redaktionen i Sverige har Assyria TV idag redaktioner i Gütersloh och Augsburg, Tyskland. Nyligen anslöt sig en komplett redaktion från Paris. Och sist men inte minst redaktionen i Qamishli, Syrien som snabbt rapporterade om händelserna i Syrien. Tittarna fick ta del av sanningen om vad som hände i Qamishli utan att den förvrängdes av särintressen eller partipolitik. Med sina program ägnar Assyria TV sig åt ren journalistik, vilket tyvärr är en bristvara inom vårt folk.

Det är ingen hemlighet att Assyria TV drivs med minimala resurser och med personal som består av en kameraman och en reporter med en tjänst på 25% anställning. För assyriska rörelsen är Assyria TV en oumbärlig resurs och effektivt verktyg för att göra vår röst hörd i medier. Av den anledningen bör den assyriska rörelsen mobilisera sina resurser för att stärka Assyria TV.

Bollen ligger hos våra organisationer och hos oss som folk. Det är vår uppgift att se till att Assyria TV underhålls, både organisatoriskt såväl som ekonomiskt. Assyria TV har givit till det assyriska folket mångt och mycket under en kort tid med begränsade förutsättningar. Det är nu dags för oss att ge något tillbaka. Genom att bli månadsgivare så kan du rädda Assyria TV s fortsatta existens och på så sätt rädda oss från de bojor som andra tv-kanaler tidigare höll oss fångna i.

Det kan räcka med en hundring i månaden, en lunch mindre kan innebära en nyhet mer. Vad prioriterar du?

För den som har mer intresse kring Assyria TVs utveckling och roll så hänvisas läsaren till att se följande program på västassyriska.

 

Nedan följer några assyriers uppfattning och tankar om Assyria TV:

Assyria tv känns som en trygg nyhetskälla som motsvarar vad jag som assyrier eftersträvar: nyheter och program om assyrier och Assyrien på assyriska men även på andra språk.
– Jenny Orahim

Assyria TV möjliggör för oss assyrier att få ta del av varandras arbete runtom i olika länder. Assyria TV håller även oss assyrier i diasporan uppdaterade om vad som sker nere i hemlandet. De är oftast alltid först ute med stora nyheter.
– Nohadra Heido

Assyria TV betyder frihet och självständighet. Assyria TV är mitt folks alla röster, politiskt, kulturellt och religiöst. Assyria TV sprider nyheter och kunskap om mitt folk på ett enkelt sätt som når många eftersom det är en webb baserad tv-kanal. Assyria TV är ännu en plattform/organisation som kämpar för mig och min identitet.
– Orkina Bahe

Den assyriska rörelsen var länge i stort behov av en tv-kanal som kunde göra den fria assyriska rösten hörd. Allmänheten och i synnerhet de assyrier som inte var aktiva i föreningarna fick under många år aldrig ta del av den assyriska rörelsens genuina och viktiga arbete. Med Assyria TV har detta förändrats. Den assyriska rörelsen har äntligen fått en röst. Nu är det varje assyriers plikt att vara med och bidra så att Assyria TV kan ta ytterligare steg i sin utveckling, och detta görs lättast genom att man blir autogiromedlem.
– Michael Danho

Assyria TV betyder mycket då det egentligen är den första oberoende västassyriska kanalen som arbetar för vårt folk. Även en kanal som arbetar utifrån journalistisk etik och tillåter meningsmotståndare komma och bemöta eventuell kritik. Man vet att det som publiceras där inte arbetar för andra agendor
– Gabriel Yousef

 

Nemrod Barkarmo