Det Assyriska rikets olika grannfolk från fornhistorien har varit många, vissa har varit fiender och andra allierade under olika tidsepoker. Vad hände egentligen med de forntida egyptierna, babylonierna, araméerna och perserna? Var befinner de sig och vad kallar de sig idag?

Genom historien har alltid folkgrupper utan ett eget land varit starkast i sina kärnområden. Till största delen beror det på att man efter att förlorat sitt rike blivit en andra gradens medborgare av de nya regenterna och därför drar sig till sina kärnområden eller flyr ännu längre ifrån dessa till diasporan. De som inte valt att fly kan vi därför lokalisera i deras kärnområden idag. Assyriens forntida grannfolk kan därför finnas via kopterna i Egypten, araméerna i Syrien, perserna i Iran och babylonierna i södra Mesopotamien.

Kopterna blev precis som assyrierna och i linje med bibelns profetia kristna vid ett tidigt skede och är alltså till skillnad från den arabiska populationen i Egypten ättlingar till de forntida egyptierna. Kopterna är idag den största kristna gruppen i Mellanöstern och kopterna beräknas idag bestå av cirka tio miljoner människor, dessutom finns det upp till fyra miljoner som bor diasporan. Dess kyrka räknas till den ortodoxa grenen av kristendomen. Ordet kopter betyder egyptier men idag talas inte koptiska utan kopterna har anammat det arabiska språket. Koptiska förekommer dock i koptiska kyrkans som liturgiskt språk.

Araméerna är också ett fornhistoriskt folk som har sitt kärnområde i dagens södra Syrien via Damaskus. De lyckades inte hålla sitt rike intakt i många århundraden men var trots det en folkgrupp som främst är känt via spridandet av arameiskan. De har i vissa fall beblandats med folket kallat Ahlamu i norra Mesopotamien. Mycket riktigt kan vi även finna araméer idag i södra Syrien främst i Maluula området och närliggande byar. Här pratar man fortfarande det gammal-arameiska språket och rent religiöst tillhör man islam. Uppskattningen är svår att göra men upp emot 100 000 araméer är nog ingen felaktig gissning.

Babylonierna är en väldigt svår folkgrupp att lokalisera. Man kan av historien konstatera att babylonierna höll till kring södra Mesopotamien och var tillsammans med assyrierna som en i stort sett enhetlig homogen grupp. Vilka som är ättlingar till babylonierna är svårt att säga men många hävdar att dessa är mandéerna – som har Johannes döparen som profet. Till babylonier hör historiskt sett även kaldéerna, som under forntiden inte var en enhetlig folkgrupp. De var etniska babylonier, men kallades för kaldéer eftersom de var till yrket stjärntydare. Mandéerna uppskattas till cirka 100 000¬-150 000 människor idag där ungefär en tredjedel är bosatta i diasporan.

Ett annat fornhistoriskt folk som skiljer sig från de ovan är dock perserna, eftersom de lyckats hålla sitt rike intakt under flera årtusenden trots att den växlat i storlek under olika tidsepoker. Idag kallas alltså det gamla Perser-riket för Iran och dess folk för iranier men folket är självklart ättlingar till de fornhistoriska perserna. Man pratar idag persiska men har tidigare använt sig av arameiska i både tal och skrift. Tidigare var persernas religion zoroastrism, men idag är majoriteten muslimsk. I Iran bor idag över 70 miljoner människor. I det persiska parlamentet finns det alltid en plats reserverad för den assyriska folkgruppen.

Andrias Isik