Som en uppföljning på tidigare artikel om Assyrien på Ptolemaios kartor tar här docenten Svante Lundgren upp olika franska kartografer som pekat ut assyriernas land under historien.

Den franske kartografen Philip de la Rue framställde år 1653 en karta med namnet ”Armenien under kejsar Justinianus tid”. Justinianus I var östromersk kejsare från år 527 till sin död år 565. Den här kartan är alltså skapad på 1600-talet, men strävar efter att visa hur Armenien tedde sig på 500-talet. Trots att kartan fokuserar på Armenien så syns också grannländerna. Precis som på kartor som bygger på Ptolemaios kallas området söder om ”Armenia Maior” (Stor-Armenien) ”Assyriæ Pars” (del av Assyrien). 

De la Rues landsman Nicolas Sanson brukar betraktas som den franska geografins fader. Han framställde år 1648 en karta över södra Kaukasus. Kartans namn är ”Stor-Armenien, Kolchis, Iberien, Albanien”. Det här namnet behöver en förklaring. Idag kallas Spanien och Portugal för den iberiska halvön och Albanien förknippas med ett land på Balkan. Men under långa tider användes Iberien och Albanien som namn på små riken i Kaukasus. Ett annat gammal kaukasiskt kungarike hette Kolchis.   

Alldels i nedre kanten av Sanson karta står ”Assyria”. Sanson kallade alltså norra Mesopotamien för Assyrien för att han betraktade de som bodde där som assyrier. 

Det är alltså inte bara de kartor som bygger på Ptolemaios som använder namnet Assyrien, utan också många andra gamla kartor. Det ska också sägas att det finns kartor där Assyrien inte förekommer utan där man använder namnet Mesopotamien. Men redan en kort bekantskap med gamla kartor omkullkastar påståendet att man inte skulle ha talat om i nutid levande assyrier förrän på 1800-talet. 

 Kartorna finns bifogade nedan i större format (red. anm.)

Svante Lundgren 
Docent