Den assyriska kulturen är en av världens mest studerade kulturer och den saknar motstycke. Därför bör vi ta lärdom av vår anrika historia och inte låta den falla i glömska.

Den assyriska kulturen är en av världens mest studerade kulturer och den saknar motstycke. Tyvärr känner inte många assyrier till deras förfäders affärsmässiga bidrag till omvärlden. , Genom sin intellektuella suveränitet förändrade Assyrien världens ekonomiska, politiska -och kulturella landskap för alltid. Man applicerade ”visdom” det vill säga vetenskap i sin andliga ideologi och resten är historia som man brukar säga. 

När Assyrien marscherade mot imperialism låg mycket av den underliggande faktorn på systematiserad kunskap och handel.  De 22 000 lertavlor som upptäcktes i Nineveh samt de cirka 13 000 i staden Kanesh, redovisar vilken komplex ekonomisk värld våra förfäder hade skapat.

Dessa dokument redovisar kommersiella kontrakt som lån, ränta, affärstransaktioner, affärsjuridik, handelsavtal, tullavgifter, äganderätt, prisreglering, tillverkning för industriellt syfte och sist men inte minst saluföring av risk.

Man studerade även marknadens dynamik, det vill säga bud och efterfråga, inflation, prognoser och trender i ekonomin. Därtill använde man valutan Shekel som bestod av guld och silvermynt i olika storlekar och vikt. I modern tid använder staten Israel benämningen Shekel på sin valuta, som så mycket annat assyriskt i andra kulturer. 

Dåtidens banker var tempel och palats och handelsplatsen var torg och avenyer. Handelsmännens marknadscentrum var självaste staden Assur, nationalgudens himmelska kungadömes avbild på jorden. Innovation och entreprenörskap började prägla kulturen och välgång blev ett faktum.

Dessa kommersiella kontrakt reflekterar många av dagens finansiella instrument och penningmarknad. Med facit i hand vet vi idag att ett nytt Assyrien kräver excellenta kunskaper i vetenskap. Samt en stor portion industri och finansmän. Därför bör vi ta lärdom av vår anrika historia som vi verkar, sakta men säkert, glömt bort.

ETT URVAL AV ASSYRISKA UPPFINNINGAR1. Bibliotek och läroanstalter
2. Kommersiella kontrakt och affärsjuridik
3. 360 grader, longitud och latitud
4. Administration och logistik/postsystem
5. Statsplanering och byggnadskonst
6. Bevattning och vattenreservoarer
7. Lås och nycklar
8. Glas och konst föremål
9. Läkarvetenskap oc anestesi
10. Militär rank och militära strategier
11. Militärisk utrustning och professionell armé