Att försöka förstå sig på mänsklighetens kulturella förlopp och dess inspiration, transmission och distribution kräver mer än ett intresse i ämnet historia. Globala referenser vittnar om en superkultur som har övertaget om världsbilden lika mycket då som nu. Definitionen av kultur kan beskrivas enkelt med levnadssätt eller beteendemönster som till exempel konst, troslära eller normer som överförs mellan genrationer eller nationer.

I ett antal studier har vetenskapshistoriker och socialantropologin bland annat, kunnat belysa samverkan mellan det Assyriska kulturarvet och produktionen av vetenskaplig kunskap i en rad discipliner som ekonomi, filosofi, medicin etcetera. Detta kulturinflytande över den grek-romerska filosofin och vetenskapen, och de judeo-kristna värdegrunderna genomsyrar assyriskt kulturarv.

Vetenskapshistoriska universitet från Helsingfors och Heidelberg till Oxford och Berkeley är överens om att den ”västerländska kulturen” som ofta beskrivs med rötter i Grekland har sin själ i Assyrien. Progressionens källa och skatt i vår assyriska kultur är förmågan till självkritik och lärandets villkor och process som är väldigt unikt i förhållande till andra tidiga kulturer.

Lärosäten och de intellektuella centrum i Assyrien som Urhoy, Nisibis samt Gundishapur-akademin i Persien och senare Bait Al-Hikma i Bagdad under Abbsidiska Kalifadynasti vittnar om den mest avancerade vetenskapliga kulturen i världen. Under sin tid, med mer än ett millennium i yrkesutövning, dominerades perioden totalt av assyriska vetenskapsmän. Fortfarande under renässansen var Europa i själva verket en milstolpe från den vetenskap som fanns i Assyrien, som fick dock en ny skenbenämning, så kallad ”Islamisk vetenskap”.

En vetenskaplig artikel som bör uppmärksammas är ”The Triumph of American Capitalism: An Assyrian Perspective”, från Business Strategy Review, Templeton College, Oxford av professorerna Karl Moore och David Lewis. I artikeln, som använder sig av bevis från mellanöstern och medelhavsområdet, är bevisföringen att den mest framgångsrika form av kapitalism har med geografin, tid, folkets kulturarv och regionens historia att göra.

En parallell dragen ur artikelns bevisföring med inriktning på Assyrien: Världens och Mellanösterns centrum med enorma naturtillgångar som olja, gas, mineraler och färskvatten. En kulturell och intellekt arv som dominerar världen tills idag, där regionen är kallad Civilisationens vagga med handelsmetropoler som Assur, Arbel, Babylon och Nineve som regerat i årtusendet.

Den graciösa etniska rensningen av Assyrien och exploateringen av dess arkeologiska skatt och naturtillgångar kan knappast ses idag som en ”tillfällighet”.

Ray Younan