Det är nu dags att ta assyriers (syrianer, kaldéer) situation i Irak och Mellanöstern på allvar. Liksom kurderna fått en plats i världsmedvetandet är det nu dags att också lyfta fram assyriernas rätt och behov av att bli erkända och få en plats på jorden, som de kan få kalla sin.

Hundratusentals assyrier har flytt från och inom Irak. Många flyr till Iraks grannländer. Många söker sig också till Europa och andra världsdelar. Sverige tar emot många.

Flyktingarna rapporterar att kyrkor bombas, kristna flickor våldtas, präster mördas, kristna barn kidnappas, kristna framställs som landets fiender i samarbete med USA. Den förhållandevis lilla skaran kristna är nu ytterligare decimerad i det land, Irak, som är assyriernas ursprungsland.

Det är dags för den svenska regeringen, som anser sig vara förespråkare för mänskliga rättigheter och människors lika värde att engagera sig för det assyriska folkets situation och i EU, FN och andra sammanhang föra upp frågan och kräva ett eget administrativt område, en skyddszon i Irak för landets kristna, där de kan få känna sig trygga. Många har i dagarna flytt till Nineve-området i Norra Irak, en del av deras ursprungsområde, och ser den delen av landet som en möjlig frizon. Frågan brådskar och har stöd i den irakiska konstitutionen.