På söndag visas en film i Inanna familjeföreningen som väcker till liv det mångkulturella Bagdad, där araber, judar och assyrier levde sida vid sida – ett Bagdad som inte längre finns. Israeliskan Linda Menuhin berättar bland annat om minnen av de assyriska grannarna i Bagdad.

Shadow in Baghdad är en israelisk film som följer Linda Abdul Aziz Menuhin och hennes försök att få reda på vad som hände med hennes far. Linda Menuhin, som är judinna, växte upp i Bagdad, men blev på 1970-talet tvungen att flytta till Israel. Vid samma tid försvann hennes far och hans slutliga öde förblev okänt. I filmen avslöjas vad som hände med honom och med judarna i Bagdad, som för knappt hundra år sedan utgjorde en tredjedel av befolkningen. Idag ska det finnas en jude i staden och vissa västerländska journalister säger sig ha träffat honom.

Filmen hade sin premiär år 2013 och har väckt stor uppmärksamhet eftersom den tar upp något som inte är allmänt känt: hur de en gång stora judiska folkgrupperna i olika arabiska länder försvann. Filmen har visats på filmfestivaler i Israel, USA och Storbritannien. ”Fängslande och överraskande” var omdömet om filmen i Los Angeles Review of Books.

Filmen visas på söndag kl. 14 i Inanna Familjeförening i Alby. Adressen är Sergersbyvägen 4, Norsborg och från kl. 13 bjuds det på fika. Linda Menuhin kommer själv att vara närvarande vid filmvisningen. Inför sitt Sverigebesök ville hon uttryckligen att filmen skulle visas för en assyrisk publik. Hon minns med glädje sina assyriska grannar i Bagdad och det goda umgänget med dem.

I filmen talas arabiska, hebreiska och engelska. En stor del av dialogen är på arabiska. Filmen har engelsk textning. Efter visningen blir det diskussion med Linda Menuhin. Den kan ske både på arabiska (företrädesvis Bagdaddialekten) och engelska. Det är fritt inträde.

– Våra medlemmar är huvudsakligen från Irak, många från Bagdad, säger Dinkha Elia, ordförande för Inanna Familjeförening. Det är mycket intressant för oss att kunna visa den här filmen. Vi ska se hur våra medlemmar reagerar när de får se hur andra folkgrupper behandlades i Irak. Personligen har jag aldrig känt mig som irakier. Jag såg Irak som ett land som försökte sudda bort min identitet som assyrier. Vi fick inte ens uppge att vi var av assyrisk nationalitet i folkbokföringen utan måste välja att skriva antingen arab eller kurd.

Också för andra än de med minnen av Bagdad är detta en unik möjlighet att se en högintressant familj. Arrangörerna hoppas därför att många ska passa på tillfället att se Shadow in Baghdad.

På filmens hemsida kan man läsa mer och bland annat se en trailer.