Det assyriska riksförbundet i USA har annonserat en tredagars konferens i Washington i ett led att bättre representera den halv miljon assyrier i landet.

Mellan den 17-18 maj anordnar assyriska riksförbundet i USA, Assyrian American National Federation, en konferens i huvudstaden Washington. Den officiella titeln för konferensen är ”Assyrian National Policy Conference” och kommer att innehålla presentationer och möten med kongressledamöter och andra politiker i Washington som fokuserar på Mellanöstern.

Enligt personer som arbetar med konferensen har planerna funnits sedan 2016 på att etablera ett assyriskt forum i Washington i form av en årlig politisk konferens. De assyriska organisationerna och majoriteten av USA:s assyrier finns i delstaten Ohio och i Kalifornien, långt ifrån Washington vilket har skapat ett vaakum som har utnyttjats av olika mindre seriösa aktörer.

Genom konferensen hoppas Assyriska riksförbundet i USA och dess medlemsorganisationer att deras röst ska höras tydligare i Washington och därmed minska utrymmet för individer med olika narcissistiska drag och personlighetsstörningar att utmåla sig själva som assyriernas politiska representanter i Washington.

Åren med ISIS gav upphov till olika facebook-grupper och uppmärksamhetssökande individer med narcissistiska drag att utnyttja situationen och söka framställa sig själva som legitima representanter för assyrierna. Möten med vanliga handläggare på USA:s utrikesdepartement eller med kongressledamöter framställdes av företrädare för dessa facebook-grupper som unika och avgörande inför den assyriska allmänheten som saknar kunskap om att möten med handläggare och kongressledamöter kan i princip vem som helst få. I ett talande fall när en företrädare för en av de hysteriskt uppmärksamhetssökande facebook-grupperna lyckades nästla in sig i ett möte i Vita Huset mellan Obama-administrationens nationella säkerhetsrådgivare och representanter för Assyriska riksförbundet i USA annonserade personen det hela i efterhand som ett möte mellan sin facebook-grupp och Vita huset utan att nämna Assyriska riksförbundet i USA som hade visat goodwill och tillåtit personen att delta i mötet.

Utvecklingen med ett assyriskt riksförbund i USA som systematiskt bygger upp en strategisk kapacitet att företräda folkgruppen politiskt i Washington går parallellt med utvecklingen inom EU där Assyrian Confederation of Europe tar systematiska steg för att i ökande grad hävda sin roll som den legitima företrädaren för Europas assyrier. De båda organisationerna på var sin sida om Atlanten har ett nära och växande samarbete sedan 2015 och koordinerar bland annat sin idépolitiska plattform. Möjligheten för falsk representation som enskilda personer och smågrupper har ägnat sig åt kommer därför att minska och på sikt upphöra totalt.