Många av våra läsare har efterfrågat hur man installerar assyriska teckensnitt i datorn. Här har ni den fulla manualen.

För att kunna skriv med assyriska bokstäver på datorn behöver man göra två saker. Först måste man göra en del inställningar i datorns språkinställningar. Sedan installerar man teckensnitten.

Ställ in språkinställningar
1) Mata in installeringsskivan av Windows XP (Vista) i CD/DVD-enheten. Man måste ha denna skiva för att kunna installera språkstödet av assyriska tecken i datorn.

2) Gå sedan till Kontrollpanelen och välj Nationella inställningar och språkinställningar.

3) Klicka på fliken Språk, och kryssa för den första rutan du ser ”Installera filer för komplicerade skriftspråk och språk som skrivs från höger till vänster”. Klicka på OK-knappen. Kopiering av språkstödet görs nu från skivan till datorn.

4) In på samma ställe som innan (Nationella inställningar och språkinställningar > Språk). Klicka på Information-knappen som ligger under rubriken Texttjänster och inmatningsspråk. En ny ruta kommer upp med samma namn som nyss nämnd rubrik.

5) Klicka på Lägg till-knappen. En ny ruta kommer upp med namnet Lägg till inmatningsspråk. Välj under Inmatningspråk Syriska i rullisten. Det väljs automatiskt Arameisk skrift i rullisten Tangentbordslayout/IME under. Observera här! Det är inte detta du ska välja i denna rullist. Scrolla ner och välj istället Fonetisk arameisk skrift. Klicka på OK-knappen. Tillbaka till Texttjänster och inmatningsspråk-rutan.

6) Klicka på Verkställ-knappen, och sedan OK-knappen, verkställ igen i gamla rutan.

Språkstödet för assyriska är installerat.

Installera teckensnitten
1) Ladda ner och packa upp denna fil i önskad mapp

2) Öppna Utforskaren

3) Gå till C:Windows\Fonts

4) Välj ArkivInstallera nytt teckensnitt

5) Sök nu efter den mapp där du packat upp de nya teckensnitten

6) Markera alla och välj OK

Nu är alla teckensnitt installerade. Nu är det fritt fram att läsa och skriva assyriska på din dator.