Är du konstnärligt lagd? Vill du bli historisk? Vill du samtidigt vara med och tävla om 5000 kronor? Då ska du definitivt läsa vidare. I trettio år var Assyriska FF en sektion under moderföreningen, Assyriska Föreningen i Södertälje. Hösten 2004 tog fotbollssektionen steget att bilda en självständig förening. Delningen har inneburit många praktiska förändringar, den största av dem var frågan om logotypen.

För huvudstyrelsen var det en självklarhet att den nya fotbollsföreningen skulle få behålla den ursprungliga loggan, en logga som med tiden har blivit välkänt varumärke, som är starkt förknippat med fotbollen. Under de två senaste åren har man försökt att dela på logotypen mellan de två föreningarna, men nu har styrelsen för kulturföreningen insett vikten av att kunna profilera sig med en ny logotype. Därför anordnar föreningen en designtävling, där vinnaren belönas med 5000 kronor. Uppdraget är att komma upp med en ny logotype, som skall spegla föreningens identitet och verksamhet, senast 27 oktober 2006.

Uppdrag:
Designa en logotyp för Assyriska Föreningen i Södertälje.

Specifikationer:
Konkreta / logotypen skall innehålla EN av dessa två symboler; ”Othon” – solen,stjärnan som är assyriernas symbol (sök på ”assyrian flag” på Google) ELLER Ashur, den assyriske guden, kungen (sök på ”Ashur” på Google) / Texten ”Assyriska Föreningen i Södertälje” skall finnas med / Årtalet 1971 skall vara med.

Abstrakta / logotypen skall förmedla ett eller flera av dessa begrepp; enighet, existens, frihet, kultur, kamp.

Tekniska / logotypen skall med lätthet kunna användas på både mörka och ljusa bakgrunder / logotypen skall helst var i eps-format [vektoriserad], inget krav dock.

Vinsten:
Vinnaren belönas med 5000 kr den 4 november 2006

Deadline:
27 oktober 2006

Skickas till:
Assyriska Föreningen i Södertälje, Box 6077, 151 06 Södertälje
eller info@assyriskaforeningen.se

Kontaktperson: Moussa Esa – 070-772 29 36

Assyriska Föreningen i Södertälje förbehåller sig rätten att använda oss av samtliga inskickade bidrag.