I maj går Irak till parlamentsval och de assyriska partierna i landet har börjat med sina valkampanjer.

Om lite mer än två månader går Irak till parlamentsval. I media framställs valet som avgörande för landets framtid.

På många sätt kan valet även komma att bli avgörande för den politiska dynamiken bland de assyriska partierna i landet.

Det dominerande Assyrian Democratic Movement, på assyriska kallad Zowaa (rörelsen) kan få det svårare att få flest röster igen och säkra sin position som den främsta politiska företrädaren för folkgruppen. Partiet har sett flera avhopp de senaste åren och så sent som för några veckor sedan läckte information om att fyra personer på framstående positioner har lämnat. Samtidigt är Zowaa fortsatt det assyriska parti med störst och mest välfungerande partiorganisation och lokal närvaro. Zowaa går till val under koalitionsnamnet Al rafidain list tillsammans med Assyrian Patriotic Party och enskilda kandidater.

De assyriska partier som ganska öppet stöds och upphålls av KRG kan också komma att göra ett svagt val då KRG och de kurdiska partierna har fått stora egna problem att ägna sig åt sedan centralmakten satt stopp för många av de privilegier regionen åtnjutit. Det prokurdiska assyriska partiet som har potentiellt mest att förlora är Majls al Shabi (folkrådet). Det är helt beroende av ekonomiskt och politiskt stöd från främst Massoud Barzanis KDP.

Precis som val i västländer kommer sociala medier att spela en mycket viktigare roll i det kommande irakiska valet än tidigare. Användningen av sociala medier har exploderat i Mellanöstern, även bland äldre segment i befolkningen. Det assyriska parti som hävdar sig bäst i sociala medier kan vinna mycket i valkampanjen.

På grund av den stora emigrationen bland assyrier är utlandsröster en viktig del av valkampanjen för de assyriska partierna. Bland annat därför genomför Zowaa:s generalsekreterare Yonadam Kanna nu en turné i USA för att få assyrier där att gå och rösta i det irakiska valet.

Efter valet i maj kommer det att stå klart vilket assyriskt parti i landet som kan sägas representera en stor del av assyrierna i irakiska Assyrien.