I slutet av 1800-talet seglade ett ångfartyg med namnet Assyrian Monarch, senare ändrat till bara Assyrian, på Atlanten. Hujådå berättar historien om detta fartyg med assyriskt namn.

S/S Assyrian Monarch byggdes på Earles skeppsvarv i den engelska staden Hull. Bolaget Earle’s Shipbuilding and Engineering hade grundats av bröderna Charles och William Earle och fokuserade på skeppsbyggnad och underhåll. Företaget hade sin storhetstid i slutet av 1880-talet men fanns kvar ända till år 1932.

Ångaren Assyrian Monarch byggdes för rederiet Monarch Line och var 360 fot (110 meter) lång. Detta rederi lät omkring år 1880 bygga fem skepp som alla hade namn efter antika riken. Förutom Assyrian Monarch fanns också Egyptian Monarch, Grecian Monarch, Lydian Monarch och Persian Monarch.

Den 10 augusti 1880 sjösattes S/S Assyrian Monarch. Den 4 december samma år satte den ut på sin jungfruresa, som gick från Falmouth i sydvästra England till New York. 15 januari följande år gjorde den sin första passagerarsegling för Monarch Line, på den populära linjen från London till New York. År 1883 gjorde Assyrian Monarch minst två seglingar på denna linje och följande år minst sex seglingar. Uppgifterna om ångarens verksamhet är begränsade så den kan ha seglat mer än vad man idag känner till.

År 1887 köptes skeppet av ett rederi som hette Allan Line. Eftersom monarknamnet så intimt hörde ihop med Monarch Line ändrade den nya ägaren namnet till Assyrian. Under flera år på 1880- och 1890-talet seglade S/S Assyrian från Storbritannien till Amerika. Den gjorde seglingar från Liverpool, London och Glasgow och de flesta gick till Quebec och Halifax i Kanada. Men också hamnar i USA som Baltimore, New York och Philadelphia anlöptes. År 1902 var skeppets saga all. Det togs ur bruk och skrotades.

Allan Line var ett skotskt rederi som huvudsakligen opererade mellan Skottland och Montreal i Kanada. Dess officiella namn var Montreal Ocean Steamship Company. Företaget grundades år 1854 och år 1915 fusionerades det med ett annat rederi. Intressant är att den brittiska TV-serien Onedinlinjen, som var mycket populär också i Sverige på 1970-talet, till stor del bygger på familjen Allans och dess rederis historia, även om TV-serien utspelar sig med Liverpool som utgångspunkt.

I slutet av 1800-talet var den svenska emigrationen till Amerika omfattande. Från mitten av 1800-talet till början av 1920-talet lämnade inte mindre än en och en halv miljon svenskar landet för att framför allt ta sig till USA. En stor del av denna utvandring ägde rum via England, främst Liverpool. Det är därför troligt att många svenskar på 1880- och 1890-talet seglat till den nya världen ombord ångaren S/S Assyrian.

En mycket speciell segling med Assyrian Monarch ägde rum våren 1882. Då transporterade ångaren nämligen en dåtida sensation, den stora elefanten Jumbo, från London till New York. Elefanten var en sådan berömdhet att tidningarna talade om att det rådde ”Jumbomani”. Jumbo var sin tids största elefant i fångenskap och hade under många år varit den stora attraktionen på London Zoo. Amerikanen P.T. Barnum köpte elefanten till sin cirkus, vilket ledde till starka protester i England. Men inget kunde stoppa affären.

Tidigt på morgonen den 9 april 1882 anlände Jumbo efter en 15 dagars överfart med Assyrian Monarch till New York. Det var ett stort företag att få elefanten i land. Ledsagade av cirkuspersonal drog åtta hästar Jumbos bur i hällande regn upp längs Broadway till Madison Square Garden, där den hade sin cirkuspremiär på påskdagen. Efter tre år som cirkuselefant omkom Jumbo i en tågolycka i Kanada. Dödsbudet väckte sorg och förstämning världen över.

Vid sidan av den beryktade elefanten seglade också 400 ryska judar med Assyrian Monarch i den berömda seglatsen våren 1882. De åkte i tredje klass och fick bara en bråkdel av den uppmärksamhet som Jumbo ådrog sig.

En inte lika berömd men för dem som var med mycket minnesvärd överfart hade Assyrian Monarch varit med om några månader tidigare, hösten 1881. Fartygets kapten, som hette Harrison, meddelade följande från New York:

Det är med en stor dos tillfredsställelse som jag kan rapportera att Assyrian Monarch lyckligt har anlöpt New York utan att ha förlorat minsta repstump och utan allvarlig skada på någon enda passagerare eller besättningsman, efter en av de mest förfärliga överfarter som någonsin ägt rum på Atlanten.

Också senare har det funnits skepp med assyriska namn. Det tyska fraktfartyget M/S Fritz, byggt i Hamburg år 1914, övertogs som krigsskadestånd av engelsmännen år 1920 och fick det nya namnet M/S Assyrian. Fem år senare ändrades den från att ha gått på diesel till att gå på ånga och blev då S/S Assyrian (S/S = Screw Steamer). I oktober 1940 sänktes fartyget av en tysk-ubåt.