Assyriska Ungdomsförbundet genomgår en omstrukturering och uppmanar därför ungdomar att registrera sig som medlemmar.

Ledningen för AUF har annonserat bland annat på förbundets sociala medier och uppmanat ungdomar att registrera sig som medlemmar. Målet är att uppfylla villkoren för statligt stöd till ungdomsförbund.

AUF genomgår sedan en tid tillbaka en omstrukturering. Förbundet har införskaffat ett medlemssystem, drivit på etableringen av ungdomsspecifika lokalföreningar och arbetar för att fler ungdomar nu ska registrera sig som medlemmar. Målet är att uppnå minst 1000 medlemmar i åldern 6 – 25 år, vilket är kravet för att förbundet ska kunna ansöka om statligt stöd.

Registreringen görs online på förbundets hemsida.