Assyriska Riksförbundet lanserar tillsammans med sina två sidoorganisationer, Assyriska Ungdomsförbundet och Assyriska Kvinnoförbundet en julkampanj till förmån för assyrier i Syrien.

Nu närmar sig julen, en glädjens högtid för de allra flesta. Men inte för alla. För de som lever kvar i Syrien blir detta tredje julen i rad med knappt om mat, ständiga elavbrott och dålig tillgång till rent vatten. Vinterkylan når ända in till benmärgen. Ändå är det ohämmade våldets ständiga närvaro den värsta oron och rädslan hos så många. Assyriska Riksförbundet, Assyriska Kvinnoförbundet och Assyriska Ungdomsförbundet inleder nu en julkampanj till förmån för de krigsdrabbade assyrierna i Syrien, och vi gör det tillsammans. 

Bland assyrierna finns många olika meningar kring på vilket sätt assyrierna bör agera i den rådande konflikten i Syrien. Ett liknande scenario utspelade sig inom den assyriska diasporan i efterdyningarna av kriget i Irak 2003. Resultatet har varit katastrofalt, drabbat tusentals assyrier och Irak uttömt på över hälften av sin assyriska ursprungsbefolkning. Konflikten i Syrien riskerar att bli densamma för assyrierna där om vi låter våra meningsskiljaktigheter förminska vårt gemensamma handlingsutrymme. De tre riksförbundens gemensamma julkampanj är därför närmast ett unikt samarbete. Vi ber dig inte att ta ställning för någon part i konflikten i Syrien. Vi ber Dig istället att hjälpa oss förmedla nödhjälp och hopp till de som drabbas av konflikten allra mest. 

Ditt ställningstagande är mycket viktigt och Din gåva oerhört värdefull. Därför hoppas vi att Du bidrar med Ditt stöd till kampanjen idag. Ge din gåva till plusgirokonto: 14 94 72-3.

Din gåva fördelas mellan Assyriska Hjälpfonden, Assyriska Khabur-kommittén och Assyrier Utan Gränser för hjälpinsatser i Syrien. Märk gåvan med ”Julkampanj 2013”    

Assyriska Riksförbundet, Assyriska Kvinnoförbundet, Assyriska Ungdomsförbundet