Assyriska Riksförbundets rapport om vad som hände när 50 tusen assyrier flydde från Nineveslätten har fått god spridning. Nu senast har en internationell människorätts-organisation uppmärksammat den.

Rapporten ”50 tusen assyrier” som har spridits på svenska och engelska har fått spridning bland media och makthavare. Den engelska versionen har nått nyckelspelare inom media och politik som därmed har fått sanningen om vad som ägde rum på Nineveslätten när tusentals assyrier flydde i panik. 

Den väletablerade internationella människorättsorganisationen Human Rights Without Frontiers (HRWF) har publicerat rapporten. Den Brysselbaserade organisationen har även skickat rapporten till politiker och makthavare inom den europeiska unionens organ. Flera journalister har hört av sig till Assyriska Riksförbundet om rapporten. 

Samtidigt har KRG:s representationskontor i Sverige fört en desperat desinformationskampanj i syfte att misskreditera rapporten. KRG har dock inte kunnat presentera några som helst fakta som talar emot innehållet. 

Rapporten avslöjar det kurdiska spelet bakom striderna söder om staden Al Hamdaniya på Nineveslätten 25-25 juni i år som ledde till massflykt bland assyrier. Tvärtemot medierapporteringen var striderna inte en attack från ISIS utan en medveten kurdisk provokation mot arabiska stammar i området.