Assyriska riksförbundet deltog i en tre dagar lång politisk offensiv i Washington med flera viktiga möten med bland andra Vita husets säkerhetsråd.

Senatorer, kongressledamöter, Vita husets nationella säkerhetsråd och utrikesdepartementet var något av det som stod på schemat när assyriska organisationer i USA och Europa sammanstrålade i Washington. Under tre intensiva dagar hölls många viktiga möten under bannern ”Assyrians in Capitol Hilll”. Uppemot trettio personer deltog i lobbyoffensiven som organiserades av Assyriska riksförbundet i USA (Assyrian American National Federation, AANF).

Från Assyriska riksförbundet i Sverige deltog ordförande Afram Yakoub som representant för nybildade Assyrian Confederation of Europe som samlar de assyriska riksförbunden i Europa.

– Det här var ett bra tillfälle att träffa vår systerorganisation i USA och lära känna varandra närmare. Det följer en strategi vi arbetar utifrån sedan cirka ett och ett halvt år och som går ut på att samordna assyrierna i Europa, USA och Australien, berättar Afram Yakoub: ”Jag blev positivt överraskad över målmedvetenheten och organisationen som AANF visade upp. De har ett bra team som börjar bli varma i kläderna och som har stor potential att lyfta riksförbundet i USA.”

Förutom möten med politiker och sakkunniga på amerikanska UD och kongressen hann delegaterna vara med under två viktiga seminarier.

– Det är inte varje dag som Council on Foreign Relations håller ett seminarium där några av Washingtons toppnamn ger sin syn på frågan om Nineveslättens framtid. Det var riktigt intressant att lyssna till deras analyser. Tyvärr hölls seminariet bakom stängda dörrar och fick inte filmas, berättar Afram.

Det andra seminariet anordnades av Philos project, en organisation baserad i New York som arbetar för minoriteternas framtid i Mellanöstern.

– Trots att det andra seminariet inte hade lika kända namn i panelen blev jag överraskad över intresset från politiskt håll. Flera seniora policy advisors från State departement (UD) och rikstäckande organisationer fanns bland publiken.

På kvällarna hölls informella träffar och middagar med företrädare för viktiga organisationer som lobbar i Washington för kristna i Mellanöstern.

– Det var viktigt att träffa dessa aktörer med. De har goda avsikter men saknar kunskap om den assyriska rörelsen och har delvis blivit vilseledda av individer som utgett sig för att representera folkgruppen, berättar Afram. ”Vi har sett den senaste tiden hur dessa kristna organisationer hållit konferenser på olika håll, som nyligen i Europaparlamentet, där man diskuterar vår framtid som folkgrupp utan någon representation från våra organisationer. De talar om oss men inte med oss. Det är oacceptabelt och förhoppningsvis blir det en kursändring från och med nu.

Vad var politikernas och de sakkunnigas reaktioner?

– Det finns två viktiga punkter att peka på. Det första är att Washington har börjat förstå att de missletts av självutnämnda individer som påstått sig representera folkgruppen. Det andra är att de börjar erkänna det faktum att kurdiska gruppers förtryck av assyrierna är ett verkligt problem.

Sedan 2014 har en del grupper pekat på olika resolutioner som antagits. Vad handlar den frågan om?

– Det finns tyvärr mindre seriösa aktörer som spelar på folks okunskap om det politiska systemet i Washington. Det dessa grupper inte berättar är att pengar och stöd från Washington måste gå igenom två steg för att bli verklighet. Det första steget är enkelt och man presenterar det som en seger. Man är dock tyst om steg nummer två som sällan kommer eftersom det är betydligt svårare. Det finns faktiskt exempel från 2007 då öronmärkta miljoner till assyrierna gick igenom steg ett och två. Men även då nådde inte pengarna assyrierna utan dirigerades om av kurdiska aktörer i Irak.

Hade ni tid att diskutera framtida samarbete mellan ACE och AANF?

– Vi ägnade hela lördagen i konferensrummet på hotellet till diskussioner om kommande satsningar och strategier. Vi är mycket mer samordnade nu och det kommer att visa sig på olika sätt i arbetet framöver.

 

Redaktionen