Assyrian Confederation of Europe genomförde sitt första konvent under den gågna helgen. Under konventet valdes den första ordinarie styrelsen för paraplyorganet som samlar de assyriska riksförbunden i Europa.

Det första Assyriska Europeiska konventet pågick lördag till söndag 8-9 oktober i Göteborg och lockade deltagare från Frankrike, Storbritannien, USA, Kanada, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Sverige. Konventet är det årliga eventet för Assyrian Confederation of Europe, ett paraplyorgan för de assyriska riksförbunden i Europa.

Under konventets första dag hölls Assyrian Confederation of Europe’s årsmöte där man för första gången valde en ordinarie styrelse. Den nya styrelsen kommer att ledas av Attiya Gamri från Nederländerna som får titeln president. Styrelsen har en mandatperiod på tre år.

Bland talarna fanns EU-parlamentarikern Bodil Valero från Miljöpartiet som adresserade konventet via videolänk. Riksdagsmannen Robert Hanna från Liberalerna höll ett längre föredrag om vikten av att uppvakta det politiska etablissemanget.

Konventet markerar en viktig utveckling där assyrierna i Europa går samman och agerar mer koordinerat än tidigare. Assyrian Confederation of Europe (ACE) blir det organ som ska ge röst åt Europas assyrier främst i Bryssel.

ACE utgörs nu av Assyriska riksförbundet i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Belgien.