En viktig konferens om minoriteternas framtid i Irak hölls i EU parlamentet under början av veckan. Assyriska riksförbundet och andra assyriska riksförbund i Europa representerades på plats.

Tredagarskonferensen ägde rum måndag till onsdag denna vecka i EU-parlamentet i Bryssel och anordnades av ledamöter i parlamentet tillhörande det socialdemokratiska blocket.

Assyriska, armeniska, yezidiska, turkmenska och shabak-representanter medverkade och talade under konferensen om människorättssituationen för minoriteterna. Från assyriskt håll medverkade de assyriska riksförbundens representant Naher Begrigo som även representerar Assyriska riksförbundet i Sverige och ledaren för Assyrian Democratic Movement Yonadam Kanna.

– Från vårt håll var det viktigt att lyfta fram mekanismerna som har underminerat assyrierna och då särskilt den politik som KRG har fört i syfte att försvaga minoriteterna och ockupera deras områden. KRG:s representanter blev inte så förtjusta i det jag sa men EU-parlamentarikerna var väldigt intresserade av den aspekten, berättar Naher Begrigo.

De assyriska riksförbunden i Europa har genomfört ett stort antal aktiviteter för att uppmärksamma assyriernas situation i Irak och Syrien och fortsätter sina insatser.