Snart tillträder en ny styrelse för Assyrian Confederation of Europe. Assyriska riksförbundet i Sverige har två platser i konfederationens styrelse och man efterlyser nu nomineringar.

Betalande medlemmar i Assyriska riksförbundet och dess medlemsorganisationer har nu möjligheten att nominera sig för att ta en plats i Assyriska Konfederationen i Europa.

Konfederationen etablerades formellt i april i år och samlar i nuläget riksförbunden i Tyskland, Sverige och Belgien. I samband med konfederationens kommande årsmöte under Assyrian European Convention 8-9 oktober i Göteborg väntas konfederationen växa med ytterligare ett riksförbund, nämligen Assyriska riksförbundet i Holland.

Enligt konfederationens stadgar har varje medlemsförbund rätt till två platser i styrelsen som väljs vart tredje år. Assyriska riksförbundet i Sveriges styrelse efterlyser nu nomineringar för att hitta två lämpliga kandidater som ska ta i anspråk de svenska platserna.

– Det här är en unik möjlighet att arbeta systematiskt och målmedvetet för att föra upp assyriernas röst i EU och för att stärka och organisera den halv miljon européer som har assyrisk bakgrund, säger Jenny Orahim, vice ordförande för Assyriska riksförbundet i Sverige som är med i konfederationens provisoriska styrelse.

Den som kan tala och skriva bra engelska, är insatt i den assyriska rörelsen och delar konfederationens målsättningar uppmanas att anmäla sitt intresse. Erfarenhet från den ideella sektorn och utbildning inom statsvetenskap eller andra samhällsorienterade ämnen är andra egenskaper som efterfrågas.

Som styrelsemedlem i Assyrian Confederation of Europe blir man en länk mellan konfederationen och ens eget riksförbund. Man är med och fattar beslut som ska utveckla och stärka konfederationen i enlighet med organisationens stadgar.

Intresserade uppmanas skicka ett meddelande till kansli@assyriskariksforbundet.se senast den 20 september.