På lördag ordnas manifestationer i Södertälje, i Göteborg och Tyskland mot den olagliga konfiskeringen av assyrisk mark i irakiska Assyrien.

Flera assyriska byar i norra Irak har under lång tid fått kämpa för att byns mark inte ska konfiskeras av personer med nära band till kurdiska makthavare. Hujådåhar flera gånger uppmärksammat hur den assyriska byn Rabatki år 2013 blev utsatt för attacker från kurdiskt håll. En annan nyligen drabbad by är Babelu, även den i irakiska Assyrien.

Mest aktuell just nu är situationen i Nahla, där sju assyriska byar trakasserats av personer från en kurdisk grannby som vill komma åt mark. I april i år ville assyrierna i Nahla ordna en demonstration utanför parlamentet i Erbil, men hindrades av kurdiska soldater.

Hösten 2015 publicerade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter en rapport i vilken man uttryckte sin oro över att ”markkonflikterna mellan assyrier och den kurdiska regionala regeringen (KRG) fortsätter och att land som tillhör assyrier i flera fall konfiskerats i investeringssyfte.”

För att uppmärksamma denna oroväckande utveckling ordnar Assyriska Riksförbundet och Assyriska Distriktet i Göteborg två manifestationer på lördag, 28 maj, kl. 13. Manifestationen i Södertälje äger rum på Politikertorget och den i Göteborg på Gustaf Adolfs torg.

Även i Tyskland hålls en manifestation i staden Gütersloh av samma anledning samma tid på lördagen. Anordnaren av den är Assyriska riksförbundet i Tyskland.