En spontan aktion, så kallad flashmob utspelade sig på Sergelstorg i Stockholm under dagen när män utklädda till IS terrorister drev ut assyrier från området

Aktionen som anordnades av Assyriska Riksförbundet genomfördes i syfte att visualisera den etniska utrensningen av assyrier i Irak. Cirka fyrtio ungdomar hjälpte till med att spela upp den dramatiska scenen som fick folk i rusningen att stanna upp och titta till. 

Flera svenska medier var på plats för att dokumentera händelsen. Ett av slagorden var riktat till utrikesminister Carl Bildt med uppmaningen: ”Agera Carl Bildt!”. Utrikesministern har än så länge endast twittrat och skrivit några rader om utrensningen på sin blogg. Inget officiellt fördömande har kommit från den svenska regeringen.

Assyriska Riksförbundet och dess medlemsorganisationer har flera inplanerade aktioner den närmaste tiden. Intressserade som vill starta aktioner eller medverka i planerade aktioner kan mejla till kansli@assyriskariksforbundet.se