Utgivningen av pappersupplagan av Hujådå läggs på is efter att Kulturrådet inte beviljat produktionsbidrag.

Förbundsstyrelsen har beslutat att frysa utgivningen av pappersupplagan av förbundets medlemstidning tills vidare. Beslutet kommer efter att Kulturrådet inte beviljat förbundet förnyat produktionsbidrag för pappersupplagan.

Kulturrrådet kommenterar inte enskilda beslut men myndighetens beslut tros bero på att pappersupplagan av Hujådå inte lyckades få tillräckligt många betalande prenumeranter, vilket är ett viktigt krav. Konkurrensen om produktionsbidragen till kulturtidningar är hård och mångfaldigt fler tidningar söker bidraget än de som blir beviljade.

Utgivningen av pappersupplagan upptogs under 2015 efter att ha legat nere under flera år. Till skillnad mot tidigare utgivning som var prenumerantbaserad distribuerades den nya upplagan kostnadsfritt till samtliga medlemshushåll. Det senaste numret av tidningen som kom ut i slutet av förra året delades ut till över tretusen hushåll.

Tidningen Hujådå har getts ut kontinuerligt sedan maj 1978 och är idag en av de äldsta existerande assyriska tidningarna i världen.