Snart har riksförbundet uppnått en strategisk milstolpe med hjälp av det centrala medlemssystemet.

Det kommande året uppnår Assyriska riksförbundet en milstolpe när för första gången samtliga medlemmar får sina avier via det centrala medlemssystemet. De första avierna till medlemmar för medlemskapet för år 2018 är redan på väg ut och runt mars beräknas samtliga medlemmar ha blivit aviserade.

Det handlar om en stor logistisk operation när runt sjutusen registrerade medlemmar ska få hem rätt avi med rätt information och belopp utifrån ålder, medlemskapet i specifik förening och övriga familjemedlemmar.

Processen att använda systemet har pågått sedan 2014 och syftar till att bland annat säkerställa förbundets grundekonomi genom att garantera att förbundet alltid lever upp till samtliga krav på redovisning till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Men systemet ger även många fler förbättringar av förbundets och föreningarnas processer som gör verksamheten mer robust och rustad för framtiden.

Kraven på transparens och redovisning ökar på idéburna verksamheter och Assyriska riksförbundet har i och med övergången till ett automatiserat system uppnått ett viktigt strategiskt mål och ligger i framkant bland Sveriges etniska riksförbund.

Medlemssystemet lever även upp till det nya EU-direktivet GDPR som ersätter Personuppgiftslagen från och med maj 2018. Det innebär ytterligare en viktig strategisk utmaning som förbundet därmed uppnår.

Systemet innebär stora tids- och resursbesparingar för förbundet som från och med våren 2018 kan läggas på andra strategiska utvecklingsområden och verksamhetsgrenar.