Förbundsstyrelsen har fattat beslut om en obligatorisk utbildning för alla förtroendevalda inom organisationer anslutna till ARS.

Från och med i år blir det obligatoriskt för samtliga förtroendevalda inom föreningar och organisationer anslutna till Assyriska riksförbundet att genomgå en digital utbildning.

Beslutet om utbildningen togs under förbundsstyrelsens senaste möte före sommaruppehållet. Beslutet grundar sig på den tvååriga verksamhetsplan som antogs under riksombudsmötet 2017 där en utbildning för förtroendevalda pekas ut som en av de viktiga mål som förbundet behöver genomföra.

Totalt berörs runt 150 personer med olika förtroendeuppdrag på lokal, distrikts- och riksnivå. Berörda personer kommer att få information per e-post om utbildningen under hösten.

Den digitala utbildningen tar upp grundläggande information om verksamheten som en förtroendevald behöver ha koll på. Föreningsteknik, värdegrund, stadgar och annan grundläggande information ingår i utbildningen. Den tar cirka en timme att genomföra och är utformad på lätt svenska för att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen.