ARS får ökat statsbidrag för år 2018 av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor trots färre redovisade betalande medlemmar och obstruktionsförsök.

Beskedet om statsbidraget för 2018 kom den 25 januari och innebär att Assyriska riksförbundet får 481 880 kronor för innevarande verksamhetsår i statsbidrag av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Årets bidrag innebär en ökning från föregående år med över två procentenheter.

Assyriska riksförbundet har därmed fått ökat bidrag trots att siffrorna över medlemsföreningar och betalande medlemmar i årets ansökan var lägre än året innan. Det är andra året i rad som förbundet får ett ökat bidrag.

Att siffrorna över antalet föreningar och betalande medlemmar var lägre i årets ansökan beror på att en del föreningar vägrade att styrka uppgifter om antal betalande medlemmar och skicka nödvändiga handlingar till riksförbundet genom en koordinerad bojkott.

Drivande personer bakom bojkotten mot riksförbundet lämnade även in en anmälan till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor med en rad påståenden om stadgebrott som man anklagade dåvarande förbundsstyrelsen för. Gruppen bakom anmälan fäste särskild vikt vid att försöka utmåla riksombudsmötet i mars 2017 som icke stadgeenligt.

Utdrag ur det brev som skickades in till MUCF med anklagelser mot förbundsstyrelsen och där de undertecknande personerna kräver att förbundet inte ska få bidrag för att ”bedriva någon som helst verksamhet för 2017-2019”.  

Efter en utredning som tog runt tre månader meddelade myndigheten att man finner att Assyriska riksförbundets ledning agerat stadgeenligt och att inget av de påståenden om dess arbete som fördes fram stämmer. Myndigheten kunde även konstatera att förbundets årsmöte hållits stadgeenligt efter att ha granskat årsmötesprotokollet och Assyria TV:s inspelning av hela mötet. (Se även bifogad fil)

Utdrag ur MUCF:s beslut där myndigheten fastslår att inget av de påståenden som framförts om Assyriska riksförbundet stämmer. 

Årets positiva besked från MUCF om ökat statligt bidrag till Assyriska riksförbundet sätter därmed definitiv punkt för en utdragen svartmålnings- och motarbetningskampanj som en del individer i olika föreningar ägnat sig åt sedan oktober 2016. Myndighetsbeslutet kan även ses som ett kvitto på att det systematiska förbättringsarbete som genomförts inom förbundet har stärkt dess förmåga att leva upp till bidragsgivares regler och förordningar och ökat dess motståndskraft mot medvetna saboteringsförsök.

Under riksombudsmötet 2017 antog dessutom majoriteten av ombuden ett tillägg till förbundets stadgar som innebär att det numera är obligatoriskt för en förening som vill fortsätta vara medlem i förbundet att använda det gemensamma medlemssystemet. En del av de föreningar som var drivande i kampanjen mot förbundsledningen har vägrat att uppfylla detta medlemskapsvillkor och är därför sedan årsskiftet inte längre medlemmar i riksförbundet.

Statsbidraget som Assyriska riksförbundet får från MUCF utgör en viktig del av förbundets årliga budget som omfattar även intäkter från medlemsavgifter, företagssamarbeten, donationer, arbetsmarknadsersättningar, försäljningsverksamhet och projektbidrag.

Ladda ned fil: Beslut_Assyriska_Riksförbundet