För första gången på över fem år utkommer Assyriska Riksförbundets tidning Hujådå igen på papper. Det första numret har precis sänts till medlemmarna.

Assyriska Riksförbundets medlemstidning Hujådå började utkomma år 1978. I det första numret meddelades att tidningens mål var ”att informera och upplysa assyrierna om det Svenska samhället, så att de kan bidra till samhällets utveckling.” Det första numret var – liksom tidningen under lång tid framöver – mångspråkigt: material fanns på svenska, assyriska, turkiska och arabiska. Det första numrets ledare hade rubriken ”Vi är assyrier historiskt, geografiskt, språkligt och kulturellt”. Redaktionschef var Johanon Kashisho och ansvarig utgivare Gabriel Afram.

Under det första året, 1978, utkom Hujådå med åtta nummer. Under många senare år utkom tidningen varje månad. I och med den tekniska utvecklingen blev det så småningom naturligt att göra Hujådå till en webbtidning. Man fortsatte dock att också ge ut en papperstidning ända till år 2009. Sedan dess har Hujådå existerat endast på webben. Hujådå fortsätter naturligtvis att finnas på webben. Men från och med nu kommer den återigen ut på papper. Och den sänds till alla som är medlemmar i någon av riksförbundets lokalavdelningar.

Det första numret är på 24 sidor och innehåller ett reportage om Elafskolan, en intervju med riksförbundets vice ordförande Jenny Orahim, texter av ungdomsförbundets och kvinnoförbundets ordförande och mycket annat. Det enklaste sättet att förvissa sig om att få tidningen i framtiden är att bli medlem i någon av riksförbundets lokalavdelningar. Om det inte finns någon lokalavdelning där man bor kan man också bli direktmedlem i riksförbundet.