I en video som cirkulerar i sociala medier avslöjar patriark Sako sin drivkraft bakom försöken att ge medlemskapet i kyrkan han leder en etnisk dimension.

Turerna fortsätter kring den kontroversielle kyrkoledaren Louis Sako som agerar aktivt för att splittra assyrierna utmed kyrkotillhörigheter. Han har den senaste tiden gjort sig ökänd för en rad uttalanden som är menade att så splittring.

Hans senaste uppmärksammade uttalande gjordes den 30 november i Kanada. Under ett besök till medlemmar i hans kyrka som filmades och lades ut på sociala medier säger han bland annat:

”Ta parlamentsvalen i Irak till exempel, varför ska andra prata i vårt namn? Det är synd att ungefär tre fjärdedelar av medlemmarna i Assyriska Demokratiska Rörelsen (Zowaa) är kaldéer. Det (Zowaa) har byggts upp på kaldéernas axlar, varför är det så? Detta är synd”, ses han säga på arabiska.

Till skillnad från sina tidigare publika uttalanden avslöjar Sako i detta uttalande den troliga drivkraften bakom sitt agerande. Precis som en del andra assyriska kyrkoledare tycks han längta tillbaka till systemet i det Ottomanska riket där kyrkans företrädare även agerade som folkgruppens politiska representanter. Detta förlegade system har kommit att utmanas alltmer från och med 1980-talet då assyriska organisationer började uppträda på den politiska scenen som representanter för folkgruppen.

I Irak har den kaldeiska kyrkan känt sig alltmer utmanad i sin traditionella roll som politisk representant i takt med att det största assyriska politiska partiet Zowaa har fört fram sina positioner. Politiska partier som Zowaa hotar den bakåtsträvande kyrkoledningen dels genom att uppträda som en legitim politisk representant för folkgruppen och dels för att Zowaa och flera andra assyriska politiska organisationer bygger på enighet över kyrkotillhörigheten.

Kyrkans ledning tycks uppleva denna utveckling som en potentiell fara och att dess roll inom folkgruppen förminskas. För att möta detta hot försöker därför kyrkan skapa sin egen politiska sfär genom att försöka framställa kyrkoidentiteten även som en etnisk identitet.

Mycket talar för detta scenario. Parallellt med att Sako har försökt lyfta fram sin kyrkoidentitet som en etnisk identitet har han nämligen även byggt upp en politisk organisation under namnet Chaldean League. Med största sannolikhet avser kyrkan att delta i parlamentsvalen i Irak nästa år genom Chaldean League. Syftet tycks i så fall vara att ”återupprätta” kyrkans politiska roll i Irak genom att i praktiken ha egna ledamöter i parlamentet via Chaldean League.

Sett ur detta perspektiv kan det främsta motivet bakom Sakos agerande förstås som ren och skär hunger efter politisk makt och inte en genuin övertygelse om att medlemmarna i kaldeiska kyrkan har en annan etnisk identitet än assyrier.