För några veckor sedan publicerade Expressen en kontroversiell artikel skriven av konstredaktör Nils Forsberg. Artikeln väckte stor uppmärksamhet och ilska bland svensk-assyrier till följd av dess innehåll och upprörande jämförelser mellan forntidens assyrier och dagens barbariska IS.

Den 6 januari skrev Nils Forsberg en artikel i Expressen som väckte stor ilska bland svensk-assyrier, främst i sociala medier. Anledningen till de upprörda känslorna var hans intryck och recension från utställningen ”Ashurbanipal – King of the world, king of Assyria”. I artikeln var han ytterst kortfattad om alla de flertaliga bidrag som assyrierna gett till världskulturens arv genom bland annat uppfinningar, skrift, matematik, arkitektur, astronomi med mera. Istället valde Forsberg enbart att fokusera på den ”grymma” delen i assyriernas historia, d v s deras krigsföring och erövringståg. Han fick det att framstå som något unikt för den assyriska folkgruppen under denna tid och målade i sin artikel upp en bild av dåtidens assyrier som barbarer. Nils Forsberg utelämnade en stor del av assyriernas historia, möjligtvis den allra viktigaste delen.

Det som dessutom fick bägaren att rinna över var hans jämförelse mellan assyrierna och deras nutida bödlar IS (Islamiska Staten). Nils jämförelse gjorde att assyriernas kritik och reaktioner inte lät sig vänta. Otaliga mejl och telefonsamtal överöste Expressens redaktion, dock utan att få gehör. Expressen tog dessvärre inte till sig av kritiken och de vägrade dessutom att publicera en replik (eller för den delen svara på mejlet med repliken) skriven av Nemrod Barkarmo som senare kom att publiceras på Hujådå.

I slutet av januari hade de 23 ungdomarna från Sverige tagit sig till museet i London för att se den omtalade utställningen om en av Assyriens och världens största kungar som han själv uttryckte det, nämligen utställningen om Ashurbanipal. Ungdomarna hade tagit sig till samma utställning som låg till grund för Forsbergs och Expressens artikel. Där fick de ta emot intryck och bilder, minnen och upplevelser från svunna tider från deras förfäder och forntida assyriska nation. De fick se en liten del av vad assyrierna lämnat efter sig men de fick även se hur denna lilla del kommit att spela en oerhört stor roll för världskulturen och mänskligheten överlag.

Assyria TV var med ungdomarna och i ett klipp på Web-TVn:s hemsida berättar ungdomarna om deras intryck av utställningen, intryck som knappt stämmer överens med den snäva bild som Forsberg målar upp om assyriernas historia. Ungdomarna svarade även på artikeln skriven av Nils Forsberg och några av ungdomarnas meddelande kunde höras säga följande:

”Kära Expressen och Nils Forsberg vad jag ser här är hur grunden för civilisationen lades, därför kallas Assyrien för civilisationens vagga, visste ni det?

”Nils Forsberg och Expressen, visste ni att den första handskakningen, och detta finns dokumenterat, skedde mellan en assyrisk och babylonisk kung. Handskakning som idag betraktas som det mest respektfulla och civiliserade sättet att bemöta en annan människa på. Barbarer utför inga civiliserade handlingar.”

”Kära Expressen och Nils Forsberg visste ni att världens första bibliotek byggdes av den assyriska kungen Ashurbanipal i Nineve?”

”Expressen och Forsberg visste ni att IS förstörde stora delar av assyriska fornlämningar i Irak? Det var mitt arv som förstördes. Mitt folk som blev massmördade, kidnappade och våldtagna. Förstår ni att jämförelsen som ni gjorde är ännu ett övergrepp mot oss?”

Förutom kritiken framförd av assyrierna i Sverige och de assyriska ungdomarna som tagit sig till London fördes även kritik mot Forsberg och Expressen från andra håll, nämligen från det brittiska museet och ansvariga för utställningen. I en redogörelse som skickats till Assyria TV riktar de kritik mot Forsberg och Expressen för den jämförelse som de gör mellan assyriernas och IS. Brevet säger följande (fritt översatt från engelska):

”Kära herr/fru

Jag skriver till dig/er från det brittiska museets nyhetsbyrå. Jag har sett din artikel om den nuvarande utställningen ’I am Ashurbanipal’. Jag ville förmedla ett budskap till dig från det brittiska museet som svar till en av dina punkter som du tar upp:

Vi vill klargöra att artikeln i Expressen inte på något vis reflekterar det brittiska museets ställningstagande eller innehållet i utställningen. Museet har varken överseende med, eller stödjer de åsikter som finns i artikeln. Museet välkomnar pressbevakning av utställningen och aktiviteter kopplade till den men är inte på något vis ansvarig för hur journalister väljer att rapportera dem eller recensera dem.

Om du önskar att bevaka och skriva om det brittiska museet i framtiden, var god och informera oss via communications@britishmuseum.org

Vänliga hälsningar

Hannah Boulton – chefredaktör och chef för marknadsföring

Svar från British Museums mot Forsbergs och Expressens artikel

Svaret från British Museum till Assyria TV, riktat mot Nils Forsberg och Expressen kommenteras och gås igenom av Dikran Ego och Nineb Lamassu i ett program på deras hemsida. Assyria TV hade informerat Nineb Lamassu om artikeln och jämförelserna som gjorts där i varpå Nineb hade kontaktat ansvariga för utställningen. Vanligtvis brukar inte British Museum svara på sådant som journalister täcker i sina rapporteringar, det är ett jobb för andra journalister att göra. Men jämförelserna var opassande och de hade ingen som helst grund i deras utställning enligt dem så de kände sig tvungna att rikta ett klargörande mot Forsberg och Expressen.

Budskapet från British Museum och de 23 ungdomar som tagit sig till Museet i London var tydligt och klart: assyrierna är ett av de folk som lagt grunden för civilisationen i världen och barbarer utför inga civiliserade handlingar!