Professor David Gaunts bok ”Massacres, Resistance, Protectors” har getts ut på nytt på turkiska i Turkiet. Nu vill en grupp eldsjälar sprida boken till alla ledamöter i det turkiska parlamentet.

Den enda akademiska boken om det assyriska folkmordet 1915 på turkiska tog slut väldigt snabbt i Turkiet. Boken gavs ut på engelska år 2006 och översattes snabbt till turkiska, bland annat med ekonomiskt stöd från Assyriska riksförbundet i Sverige.

Nu har den andra turkiska upplagan tryckts av Belge förlag i Turkiet trots det hårdnande klimatet i landet. Förlaget är en av många instanser i Turkiet som råkat ut för förföljelser.

Feyyaz Kerimo och Simon Barmano från Sverige har engagerat sig i tryckningen av den turkiska upplagan.

”Det finns ett stort behov av denna bok i Turkiet. Vårt mål är att skicka ett exemplar var till alla ledamöter i det turkiska parlamentet”, berättar Simon Barmano.

Den som vill stödja spridningen av boken uppmanas att sätta in ett bidrag på Nordea konto 4249 17 88078 som sköts av Simon Barmano.

Boken ”Massacres, Resistance, Protectors – Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During World War I” är på över femhundra sidor och går på djupet om vad som hände i flera assyriska samhällen i turkiska Assyrien under folkmordet.