Författaren Svante Lundgren har med sin nya bok Stanna eller inte riktat strålkastarna mot en mörklagd fråga i väst. Hur länge till kommer kristna samfund att existera i Mellanöstern?

Jag har, liksom många assyrier, hört och skrattat åt den sanna historien om den nyanlända assyriern som uppger ”förföljelse av muslimer” som svar på migrationshandläggarens fråga om anledningen till asylansökan, endast för att få motfrågan: Men varför övergick du inte bara till islam? 

Tur att att alla västerlänningar inte är lika naiva eller blåögda som migrationshandläggaren. Samtidigt är västerlandets tystnad och okunskap om en av historiens mest omvälvande demografiska förändringar skrämmande knapp. Därför är boken ”Stanna eller inte stanna” mycket viktig. Böcker är ett bra sätt att positionera ett ämne högre upp på dagordningen i samhället. 

Författaren har på ett utmärkt sätt lyckats återge de kristnas kritiska situation i Mellanöstern. Boken tar upp assyrierna i Turkiet och Irak samt maroniterna i Libanon och de kristna i Israel/Palestina. Hälften av boken ägnas alltså åt assyrierna. Lundgren bjuder läsaren på en helhetsbild och ger en enklare historisk bakgrund för de olika grupperna. Han lyckas även berätta en och annan intressant detalj utan att tappa fokus. För den assyriske läsaren är bilden som målas upp alltför bekant men här finns ändå mycket intressant och matnyttigt för oss som känner till ämnet från nära håll. Att närma sig ett välbekant ämne genom en annan persons ögon gör att man ser detaljer som man själv missat.

Lundgren har gått grundligt tillväga och besökt samtliga grupper som han skriver om i boken. Det är ett stort plus. Det hade annars lätt blivit en abstrakt textmassa om de kristnas utsatthet. Istället får man träffa personer från de olika grupperna som författaren mött och texten blir ett levande samtal om en tuff fråga. 

Boken är ett utmärkt redskap för den som vill väcka frågan på arbetsplatsen, skolan, och samhället i stort. Köp den, läs och ge den sedan till en blåögd migrationshandläggare. 

Titel: Stanna eller inte stanna

Författare: Svante Lundgren

Förlag: Artos förlag

Antal sidor: 187 

Afram Barryakoub