I ett svar till riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo skriver utrikesminister Carl Bildt att Turkiet bör se över artikel 301 eller dra den tillbaka. Bildt hoppas att turkiska myndigheter skall vidta konkreta åtgärder när det gäller lagstiftningen om yttrandefriheten i landet.

Den numera ökända paragraf 301 går ut på, enligt turkisk lag, att en person som förolämpar den turkiska staten riskerar åtal. Det är en godtycklig paragraf som Turkiet använder för att tysta personer som vill kritisera den turkiska staten. Paragrafen har utgjort ett stort hinder för yttrandefriheten och lett till många åtal mot författare och journalister.

– Det är min förhoppning att de positiva uttalanden som turkiska företrädare gjort på senare tid om behovet av att se över lagstiftningen om yttrandefrihet skall följas av konkreta åtgärder. Från såväl Europeiska unionens sida som från den svenska regeringens har vi varit mycket tydliga med att den omtalade artikel 301 behöver ses över eller dras tillbaka, säger Carl Bildt i ett pressmeddelande.

Samtidigt konstaterar Bildt att de många åtalen och den uppmärksamhet de väckt har lett till en omfattande offentlig debatt i Turkiet om just yttrandefriheten. Dock kommer Bildt att inom ramen för EU-samarbetet, att fortsätta verka för att Turkiet skall kunna uppfylla alla de krav som ställs för ett EU-medlemskap.

– Detta gäller naturligtvis också full respekt för yttrandefriheten, avslutar Bildt.