Den sektliknande rörelsen Dawronoye har kidnappat assyriska ungdomar i Syriska Assyrien för att indoktrinera dem.

Ett okänt antal assyriska barn och ungdomar, en del så unga som 12 år, har kidnappats från sina familjer av dawronoye-sekten i syriska Assyrien i byar och samhällen i och omkring staden Kamishli. Kidnappningarna har genomförts under början av juni månad av sektens väpnade gren Syriac Military Council som kallas MFS.

Kidnappningarna rapporterades först av Assyria-TV under förra veckan efter att redaktionen fått konkreta uppgifter från Syriska Assyrien. Företrädare för dawronoye gick genast ut på sociala medier och anklagade Assyria TV för falsk rapportering, men har sedan dess tvingats erkänna att uppgifterna stämmer. Sektrörelsen försöker dock ge det hela sken av att barnen frivilligt anslutit sig till dess milis för träning.

Pressmeddelandet från dawronoye där man erkänner att man tränar barn men påstår att barnen anslutit sig frivilligt.

Från att först ha förnekat frågan alls, publicerade dawronoye ett pressmeddelande på arabiska den 22 juni via sin kvinnomilis Beth Nahrin Women Protection Forces, där man påstår att barnen anslutit sig frivilligt.

Detaljerna om kidnappningarna är annars få med anledning av folks rädsla för sekten som har skaffat sig ett våldskapital och attackerat och hotat frispråkiga assyrier i syriska Assyrien vid ett flertal tillfällen.

Dawronoye-rörelsen skapades med hjälp av terroristorganisationen PKK på 80-talet i Midyat, i Turkiet. Det är en sluten organisation som använder sig av liknande metoder som PKK. Rörelsens tv kanal, Suroyo TV är baserad i Södertälje.