Så här röstar du till valet till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige.

Vem får rösta?
Du som fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och har varit folkbokförd i Sverige minst 30 dagar före valet får rösta i valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Om du inte är svensk medborgare men har varit folkbokförd i Sverige minst tre år i rad får du rösta i valet till kommun- och landstingsfullmäktige.

När kommer röstkortet?
Om du har rösträtt får du ditt röstkort i brevlådan tre veckor före valet. Röstkortet är personligt och kan inte användas av någon annan. På röstkortet står vilka val du har rätt att rösta i.

Har du inte fått ett röstkort vänder du dig till din kommun eller Valmyndigheten.

Var röstar du?
På valdagen kan du rösta i din vallokal. Det står på röstkortet vilken det är och var den ligger. Den är bara öppen på valdagen. För att rösta måste du kunna legitimera dig med id-handling t.ex. körkort eller pass. 

Om du inte kan rösta på valdagen i din vallokal kan du förtidsrösta. Det innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Om du vill förtidsrösta behöver du ta med ditt röstkort och kunna legitimera dig. Var du kan förtidsrösta hittar du på val.se.

Om du är utomlands kan du brevrösta eller rösta på många svenska ambassader och konsulat. För att brevrösta behöver du ett särskilt material som du kan beställa på val.se.

Hur röstar du?
Du hittar partiernas valsedlar i vallokalen. Du väljer gul valsedel för riksdagsvalet, vit för val till kommunfullmäktige och blå för val till landstingsfullmäktige. Hittar du inte ditt parti tar du en blank valsedel och skriver partiets namn på den.

Du kan också personrösta genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan bara kryssa en (1) kandidat.

Valsedlarna lägger du i valkuvert som du lämnar till röstmottagarna.

Vissa kan rösta med bud
Om du inte kan ta dig till din vallokal eller röstningslokal på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du rösta med bud. Då kan till exempel din make, maka eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud.

För att rösta med bud behöver du ett särskilt material som finns i röstningslokalerna. Du kan också beställa det på val.se

Vad är valmyndigheten?
Den svenska Valmyndigheten ansvarar för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar. Mer information hittar du på val.se eller via Valupplysningen 020-825 825.