Det assyriska perspektivet på Armenien är dolt för många assyrier. Ray Younan har valt att kasta ljus över ämnet.

Den assyriska benämningen Urartu var från början en geografisk plats som döptes av den assyriska kungen Shalmaneser I och var alltså inte något kungarike eller statsstad. Urartu var bebott av en mix av indoeuropeiska och ariska stammar och blev en maktrival att räkna med under Neo-assyrisk storhetstid.

Däremot var den assyriska termen Nahrin/Nairi, ”Flod-landet”, ca 1200 f. kr. benämningen på ett litet kungarike norr om Assyrien i området Urartu vid dagens Vansjön. Assyrierna kallade även området för ”Ramaya” det vill säga högland. Ordet A-ram är av akkadisk börd och betyder bokstavligen ”hög”. 

Tiglath Pileser I blandade, ca 1100 f. kr., för första gången i historien en semitisk nomadstam som kallades ”Ahlamu” – akkadiska för nomad – ihop med ”Ramaya” det vill säga ”Ahlamu-Ramaya”. Detta var ett kungligt misstag som resulterade i fel benämning av dessa nomader i fortsättningen.

Kungen Shalmaneser III ca 900 f. kr. kallade området för Aramu/Arame efter den ariska kungen som förenade dem indoeuropeiska och ariska stammarna till ett rike. Det finns även en legend om honom hos armenierna:

”Aram was the great-grandson of Hayk, the ruler of Armavir. He dissatisfied that neighbors attack on Armavir. He collected 50.000 brave and strong Armenian archers, who were also good spearmen. Near his country borders Aram met Median General Nyuqar Mades with his big army. This Median General had already attacked and destroyed some Armenian settlements several times. Aram with his army attacked on Medians and defeated them. General Nyuqar Mades (Madis) was captured and was taken to Armavir where he was impaled”.

”In the same period Assyrian king Ninos (Ninus) wanted to avenge for Bel’s death. But after seeing the courage and numerous victories of Aram, he had to give Aram the rank of ”the second after me (Ninos)”. During his reigning Aram defeated all enemies of Armenia. He gave his land to his son – Ara Gegecik (Ara the Handsome)”.

En av Armeniens mesta kända legend handlar om kungen Ara den Vackre och den assyriska krigiska drottning Semiramis/Shamiram. Den legenden har många versioner och gjorde Semiramis/Shamiram till ett konstverk i form tavlor, statyer och pjäser ända fram till Rom.  

Den assyriska kungen Sargon II ca 700 f. kr. besegrade Urartu som var vid det här laget inte bara en geografisk plats utan ett mäktigt och stort kungarike som kungen Rusa I hade under sin makt. Efter nederlaget skapade Urartu fred med Assyrien och blev mycket beroende av Assyrien. Guvernören Rusa II namngav några decennier senare hans majestät Assurbanipal Assyriens sista storkung titeln ”Fadern”.

Den judiska legenden av Aram anses vara en kopia av skapelseberättelsen.