Till våren kan 60 assyriska byar återlämnas till assyrierna enligt en överenskommelse i norra Irak. Dessutom planeras ett storslaget firande när det assyriska nyåret firas den första april.

Situationen i Assyrien, eller norra Irak som det även kallas, är både dyster och hoppfull. Å ena sidan ökar antalet assyrier i området eftersom många flyr dit på grund av våldet i Bagdad. Uppemot 40 000 assyrier har sökt sig till Ninve slätten den senaste tiden, berättar Adam Y. Eshaq, som är en högt uppsatt medlem av Assyriska Demokratiska Rörelsen och som just nu befinner sig i Sverige.

Samtidigt som det är glädjande att antalet assyrier ökar i norra Irak så innebär det ett svårt ekonomiskt lidande. Många assyrier saknar nu jobb och lever i misär eftersom det är för många som har kommit på en gång. En stor brist på bostäder har uppstått. Assyrian Aid Society, en hjälporganisation med säte i USA gör så gott de kan för att hjälpa assyrierna i Assyrien men deras resurser räcker inte till för alla.

Samtidigt berättar Adam Y. Eshaq att de kurdiska partierna nu har kommit med ett löfte om att återlämna de sextio assyriska byarna som nu bebos av kurder. 52 av dessa byar har kurdiska familjer som har flyttat in i byarna på olagligt sätt. Resterande åtta är helt ockuperade av kurdiska familjer. De kurdiska partierna har lovat att åtgärda problemet med de ockuperade assyriska byarna inom de närmaste månaderna. Hujada.com lovar att bevaka frågan om de assyriska byarna åt sina läsare.

Arbetet för att få igenom ett sorts assyriskt självstyre i norra Irak pågår för fullt. Assyriska Demokratiska rörelsen arbetar nu för att övertyga det Irakiska parlamentet att rösta för ett sådant förslag, avslöjar Adam. Y. Eshaq.

Den första april är det dags för det traditionella assyriska nyåret Ha B’nison. Enligt assyrisk kalender blir det år 6757. Adam Y. Eshaq berättar att ett stort nyårsfirande planeras i år i självaste hjärtat av Assyrien.