Ikväll gästar Habib Mousa Estrad i Södertälje, med konserten ”40 år med Habib Mousa”. Till hans ära publicerar vi ett porträtt om hans liv och hur han revolutionerade assyrisk sång när han började sjunga folkliga sånger på det språk som Jesus talat. Del 2 av 2.

Redan som liten älskade Habib att lyssna på musik och sjunga. Han minns sin farbrors bröllop som varade i sju dagar. Det var mycket musik, sång och dans. Unge Habib lade särskilt märke till musikerna på festen som han följde i hälarna vart de än rörde sig.

En slog på en stor trumma ”dahole” och den andra spelade på ”Zurna”, ett blåsinstrument. Han studerade noga hur spelmännens fingrar for över instrumenten. I dag behärskar Habib själv flera instrument. Skickligast är han på Oud, orientalisk luta.

Habib var lyhörd och hade lätt för att lära. Trots att arabiska var hans första modersmål så snappade han snabbt upp syriskan som han kom att behärska flytande i både tal och skrift.

Habibs tidiga intresse för musik och sång och hans djupa kärlek till det ursprungliga kulturarvet, i form av det syriska språket, har gjort honom till den folkkäre musiker han är i dag. Genom sången förmedlar Habib en längtan till en annan tid – till det tretusenåriga assyriska kulturarvet.

Han sjunger främst om kärlek men det är assyriska kungar, hjältar och sköna drottning Chamiram som är föremål för denna kärlek. Han sjunger även om en mer jordnära vardag i Turabdin – i sydöstra Turkiet där hans familj har sitt ursprung – om bondkvinnan Rihane som mjölkar geten.

För en som inte förstår innebörden i hans texter känns hans sång gammalmodig, intetsägande och enkel. Men vid närmare lystring, då tvetydiga ordens betydelse får komma fram, väcks en känsla av tillhörighet och ursprung.

Det var den känslan som vaknade hos mig själv då jag, vid 15-16 års ålder, för första gången lyssnade aktivt på Habib Mousa. Sången jag lyssnade på var ”O´habibo, habibo” som handlar om ett kärlekspar som tvingas skiljas åt. Men egentligen handlar sången om en folkgrupp som tvingas lämna sitt hemland Bethnahrin för en okänd framtid långt därifrån. Ändå säger Habib Mousa att hans texter inte på något sätt är politiska.

– Jag tar inte någon ställning i olika uppfattningar. Istället försöker jag värna om mina rötter, mitt ursprung, allt det som format mig till den jag är i dag, säger han.

Därför väljer han text och musik som betyder något för honom personligen. Det är viktigt med äkthet, anser Habib. Enligt hans syn kan han skapa en egen musikidentitet endast genom att hålla sig till sitt ursprung, det syriska språket och den assyriska musiktraditionen.

– Det finns mängder av förljugen musik. Artister plockar lite här och lite där och gör det till sin egen musik. Men den musiken känns aldrig äkta. För mig har det blivit en prestigefylld uppgift att renodla min musik från främmande inslag, säger Habib.

Habib Mousa har under årens lopp fått en hel del inviter från arabvärlden, varav en del mycket förmånliga erbjudanden. Men att överge sitt ursprung och det syriska språket för att sjunga enbart på arabiska har aldrig lockat Habib.

Publiken assyrier är betydligt mindre än den arabiska publiken. Och trots att Habib inte har kunnat skörda de enorma ekonomiska vinster som väntat honom om han hade satsat annorlunda ångrar han inte sitt val.

– Det spelar ingen roll att jag inte har ett öre på banken. Det viktigaste för mig är att jag har hållit fast vid mitt namn, min själ och min identitet, säger han bestämt.

Genom sin sång och musik har Habib Mousa på ett avgörande sätt medverkat till att stärka det assyriska folkets identitet och självkänsla.

– Jag vill att mina sånger blir ett slags ursprungsarkiv av bilder, drömmar och minnen i människors medvetna. Musiken och drömmarna lever kvar även då vi människor är borta.

En dag i en osynlig framtid kanske det sitter någon ung människa här vid en uteservering på Söder och nynnar en melodi om en älskad drottning med namnet Chamiram. Och även då kommer kanske tonerna att få augustisolen att lysa lite starkare.

[FOTNOT: Detta porträtt är först publicerad i tidskriften Hujådå, november 2002. Denna version är förkortad för att passa sitt syfte på nätet.]


KONSERT 40 ÅR MED HABIB MOUSSA


Datum: 14 november
Tid: 18.00
Plats: Estrad i Södertälje
Pris: 250 kr. 
Arrangörer: Assyriska Ungdomsförbundet (AUF)

Sonya Aho
Frilansjournalist