Det är viktigt att uppmärksamma och inte låta minnet av personer som Ninos Aho falla i glömska, menar insändarskribenten inför Ahos minnesdag.

Ibland är det viktigt att luta sig tillbaka och fundera på vad vissa människor har offrat för sin nation och sitt folk för att själv försöka influeras av dessa människors engagemang. Ibland glömmer vi vad vissa individer har gjort så fort de somnar in. Vi behöver inte klandra någon, det tillhör vardagslivet.

Ettårsdagen för den bortgångne malfono Ninos Aho närmar sig och infaller under söndagen den 6:e juli. Jag tycker att denna individ, denna starka person förtjänar en hyllning inför sin snart ett års långa bortgång. 

Ninos Aho var inte bara en individ, en assyrier till namnet och en man. Han var en eldsjäl som aldrig tappade sin glans eller sin glöd. Redan under en tidig ålder började han engagera sig politiskt inom ramen för assyriska frågor och assyrisk identitet. Trots att han flyttade till USA under början av 70-talet tappa han aldrig sin tro på den assyriska nationen eller arbetet för en assyrisk nationalstat.

Ninos Ahos arbete och assyriska arv kommer att leva vidare genom hans gärningar, hans dikter och skrifter. Han är en föredöme för sann assyrisk patriotism. 

Att skriva om vad Ninos Aho har gjort under sin livstid skulle kräva flera sidor och flera dagar. Det viktiga är att vi lyfter fram honom och hyllar honom för den han var och den arv han har lämnat efter sig. 

Han sa en gång att Asssyrien som land skall återuppstå år 2050. Han var säker på sin sak. Så som det ser ut idag kan Ninve slätten bli en assyrisk autonomi. Jag tror på Ninos Ahos profetia, en dag kommer Assyrien att återuppstå. Om det blir under min och din livstid vet jag inte, men det skulle vara en fröjd för själen och kroppen att uppleva den dagen.

På söndag den 6:e juli är det ett år sedan Ninos Ahos bortgång. Minnesceremonin kommer att hållas i S:t Jakobs Katedral i Södertälje. Låt oss tillsammans hylla denna eldsjäl och minnas hans gärningar för vad dem var och vad dem har inneburit. En sann assyrier som aldrig förnekade sin identitet, som aldrig gav upp när det såg som mörkast ut. Han var en vägledare för många assyrier och la grunden för många assyriska aktivitet internationellt. 

Hans arv kommer att förvaltas på bästa sätt och utvecklas till något vackert.

Till minne av Ninos Aho

Må han vila i frid

Besim Aydin