Robin Beth-Shmuel, lärare vid Bagdads Universiet, är på rundresa i Sverige för att föreläsa om assyriska språkets framtid i Irak. Beth-Shmuels tydligaste budskap är att det är stor brist på personer med magisterexamen i språket. ”Vi måste hitta dessa personer, annars riskerar vi lägga ned verksamheten”, berättar han.

Robin Beth-Shmuel börjar sin föreläsning med att berätta om assyriska språkets glansdagar och om vilken viktig roll som Österns kyrka spelat för att bevara och utveckla språket. Under glansperioden hade assyrierna 106 egna skolor som tillsammans utbildade cirka 6000 elever. Denna introduktion målar upp en färgglad tavla som blir en knivskarp kontrast mot den gråa verkligheten i dagens Irak.

– Det fanns en tid då vi byggde skolor och utbildade journalister på vårt egna språk, en tid då araber och andra folkslag lånade från oss. Vi var femtioett år före kurderna med att ge ut en egen tidning, berättar Beth-Shmuel med viss stolthet i rösten.

Under första världskriget var Österns kyrka i Turkiet den enda som öppet deklarerade sina sympatier med axelmakterna, som i sina historiska dokument kallade kyrkan för ”our smallest ally” – vår minsta bundsförvant. Denna allians gjorde att kyrkan automatiskt sågs som en fiende till ottomanska riket, nutidens Turkiet.

– Alliansen med Turkiets fiender gjorde så att vi, under kriget, förlorade allt vi lyckats vinna. Det blev början till den tynande närvaro som det assyriska språket för i dagens Irak, berättar Beth-Shmuel vidare.

I dagens Irak är flertalet kyrkor brända till grunden och allt som hör till kristenheten är hotat, så även språket. Från den gamla goda tiden finns knappt något kvar. Idag finns det endast 25-30 universitetsstuderande i det assyriska språket kvar. Trots det kaos som Irak befinner sig i, finns det en grupp eldsjälar kvar som kämpar för att bevara och utveckla språket.

De har dock ett problem. För att starta språkfakulteter på de olika universiteten i Irak behövs lärare som har magisterexamen i assyriska. Det är ett problem som inte bara hotar arbetet med att starta nya fakulteter, utan risken finns att man tvingas lägga ned de som redan är etablerade.

– Lyckas vi inte hitta personer som innehar magisterexamen i språket är det stor risk att vi tvingas lägga ned den lilla verksamhet vi har idag, konstaterar Beth-Shmuel bittert.

Om ni vill lyssna till Robin Beth-Shmuel föreläser han enligt följande schema:

Torsdagen den 8 feb – kl 18:00
Mesopotamiska Kulturcenter i Linköping

Lördagen den 10 feb – kl 18:00
Assyriska Babylon föreningen i Jönköping

Söndagen den 11 feb – kl 19:00
Assyriska Hammurabiföreningen i Västra Frölunda