Vid ett av Hitlers bordssamtal oroade sig en djärv tysk general för den pågående förintelsen av Europas judar. ”Det måste bli efterräkningar”,framhöll han. ”Aldrig”, sa Hitler. ”Vem bryr sig till exempel om armenierna i dag?”

Ovanstående rader, hämtade från en krönika av bokförläggaren Tomas Fischer, visar hur folkmord kan ske med hjälp av att äldre folkmord ignoreras. Folkmordet1915 på flera hundratusen armenier och assyrier/syrianer/kaldéer, kallat för Seyfo, ignoreras i viss mån
fortfarande.

I Turkiet är det fortfarande tabu att prata om Seyfo.

Den 24 april är det årsdagen av Seyfo. Sverige har ännu inte erkänt folkmordet på armenier och assyrier/syrianer/kaldéer trots att de flesta folkmordsforskarna och till exempel Forum för levande historia anser att det var folkmord.

Miljöpartiet driver i riksdagen, genom bland annat Mats Pertoft, att Sverige ska erkänna folkmordet Seyfo. Den flerpartimotion som Miljöpartiet har lagt i Riksdagen tillsammans med socialdemokraterna, vänsterpartiet och kristdemokraterna kommer att debatteras i riksdagen i början av juni.

Inför denna debatt och omröstning är det upp till medborgare och lokala politiker att påverka sina riksdagsledamöter så att även de röstar ja till motionen om att erkänna Seyfo som folkmord.

Miljöpartiet har tillsammans med de andra riksdagspartierna i Kommunstyrelsen beslutat att ett minnesmonument över Seyfo ska upprättas. Frågan befinner sig dock i kammarrätten som ska pröva om en kommun har rätt att fatta ett sådant beslut.

Kommunstyrelsens beslut att upprätta ett minnesmonument över offren i folkmordet Seyfo väckte en del både positiva och negativa reaktioner. Vi har svårt att bli upprörda över att människor vill ha ett minnesmonument för att hedra sina släktingar.

Vi hoppas få fler partier med oss, inte bara här i Södertälje, utan även i riksdagen att driva frågan om att erkänna folkmordet Seyfo.