Skulle vi, assyrier i diaspora, kunna bygga ett museum över assyrisk och babylonisk historia i hjärtat av Stockholm? Ray Younan har en idé om hur det skulle kunna se ut.

Hans majestät Assurbanipal skapade världens första bibliotek och kanske av en ”tillfällighet” världens första museum. Lertavlorna från hans bibliotek i sitt palats i Nineve utgör en viktig kunskapskälla om Assyrien, Babylonien och hela den Främre Orienten. En kunskapskälla som saknar ett värde. Idag befinner sig hans folkminnessamling i världens mest exklusiva museum, The British Museum.

Kanske kan vi, assyrier, idag skapa världens första museum för assyrisk och babylonisk konst. Där unikheten med museet består av endast kopior från The British Museum, Louvre i Paris och sist men inte minst The Metropolitan MuseumofArt i New York här i Stockholm.

Museets uppgift skulle vara att tillgängliggöra Assyriens och Babyloniens historia och kontribution till världen. Det skulle ge en möjlighet för våra kommande generationer här i Norden, skolelever och övriga konst- och historieälskare att lära känna civilisationens grundare och betydelsen av den.

Museet skulle kunna omfatta ett bibliotek och en konsthall för unga konstnärer som har inspirerats av denna kultur. Varför inte ett litet kapell där ljus kan tändas för att hedra Seyfos offer. Entrén skulle kunna prydas med en pampig staty av självaste hans majestät Assurbanipal som vid The Asian Art Museum of San Francisco. Berättartraditionen hos ett museum som har att erbjuda, kan inte jämföras med bilder och text ur en bok.

Jag hoppas inom den närmaste framtid att denna vision kan bli verklighet och där ännu en gång pionjärernas/assyriernas bidra till att göra Sverige och Stockholm till en unik plats i världen.

Slutligen vill jag avsluta min framtidssyn med en förkunnelse och en bibel vers. Jesus vår herre sa att nineviterna/assyrierna kommer att återuppstå och i mina ögon är dem på god väg, efter har vandrat i dödsskuggans dal i millenniumOm jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig”.