De tre martyrerna Yousip, Youbert och Youkhanna som mördades av Saddamregimen för sin kamp för Assyrien ska förevigas genom en film.

Den 3 februari 1985 hängdes de tre assyrierna Youbert Benyamin Shlimon, Youkhanna Esho Jajo och Yousip Toma Hermis till döds i Bagdad av Saddamregimen efter månader av bestialisk tortyr. Deras brott var att de var ledande figurer i Assyriska Demokratiska Rörelsen (Zowaa) och därmed aktiva i att organisera det assyriska folket för kampen för Assyrien.

Den irakiska regimen betraktade på den tiden assyrierna som ett reellt hot. Minnet från Iraks födelse då assyrierna utgjorde den starkaste militära gruppen i landet under det brittiska mandatet spökade ännu i irakiernas huvuden. Saddamregimen försökte bland annat förgifta assyriska politiker i väst, lade ner resurser på att kartlägga assyriska grupper utanför landet, bröt upp assyriernas demografi genom att bränna ner byar och bosätta araber i assyriska områden och inte minst jaga och eliminera assyriska ledare.

32 två år efter hängningen av de tre ledarna arbetar nu en grupp unga assyriska filmskapare för att återge deras historia och föreviga deras minne. Genom historien om de tre martyrerna kommer fler att kunna leva sig in i livsvillkoren för assyrierna under Saddam Hussein då många ur folkgruppen levde under ett enormt förtryck och press att foga sig in under Baath-partiets panarabiska ideologi.

Arbetet med att skapa filmen leds av Frank Gilbart, filmskapare bosatt i USA som ligger bakom andra produktioner. Historiens ironi är att filmteamet just nu befinner sig i Bagdad för att spela in filmen, en stad som det på den tiden innebar en säker död för den som uttryckte sin assyriska identitet. I dagens Bagdad är det ingen som höjer på ögonbrynen, ens för politiska krav på ett eget område för assyrierna i irakiska Assyrien.

Filmteamet efterfrågar ekonomiskt stöd från allmänheten för att finansiera inspelningen och har lanserat en kampanj på mikrodonationsplattformen gofundme.com. Där kan enskilda från runtom i världen donera valfri summa för att stödja inspelningen. I skrivande stund har 60 personer donerat totalt runt femtiotusen kronor, eller cirka 11 procent av den summa som filmteamet efterfrågar.

Filmen som har arbetstiteln ”The Assyrian Journey – The story of Heroes” beräknas ha premiär under 2018.